CZ EN

Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2016

Ve středu 9. prosince 2015 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Celkové příjmy státního rozpočtu v roce 2016 jsou plánovány ve výši 1 181 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2016 pak 1 251 mld. Kč. Saldo státního rozpočtu 2016 je plánováno ve výši 70 mld. Kč, což představuje pokles o 30 mld. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015.

V rámci schváleného rozpočtu jsou vytvořeny základní předpoklady pro naplnění politických a ekonomických priorit vlády, mezi které patří například:

  • rozšíření výstavby a obnova dopravní infrastruktury, modernizace průmyslu, snižování energetické náročnosti vyráběných produktů a podpora vývozu zboží a služeb
  • zefektivnění činnosti státní správy a zabezpečení podmínek pro její fungování
  • zkvalitnění a zvýšení dostupnosti veřejných služeb v oblasti školství, zdravotnictví, sociálního systému, dopravy a bezpečnosti státu, včetně zajištění kybernetické obrany
  • zajištění kapacit pro předškolní, školní i další vzdělávání, zabezpečení změny systému financování regionálního školství a podpora technických učebních oborů
  • zlepšení efektivity výběru daní a cel, zamezení zneužívání a obcházení daňových předpisů
  • valorizace důchodů včetně jednorázového příspěvku
  • podpora venkova
  • dodržení Maastrichských ekonomických kritérií

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč
Číslo kapitoly Kapitola Výdaje celkem
301 Kancelář prezidenta republiky 458 562 010
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 159 613 248
303 Senát Parlamentu 558 711 003
304 Úřad vlády České republiky 1 002 117 011
305 Bezpečnostní informační služba 1 499 664 000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 6 690 852 286
307 Ministerstvo obrany 47 783 137 234
308 Národní bezpečnostní úřad 365 371 713
309 Kancelář veřejného ochránce práv 101 215 124
312 Ministerstvo financí 19 574 215 274
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 544 190 818 966
314 Ministerstvo vnitra 59 078 279 910
315 Ministerstvo životního prostředí 9 443 767 696
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 13 407 358 628
321 Grantová agentura České republiky 3 833 110 000
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 240 865 364
327 Ministerstvo dopravy 47 807 695 130
328 Český telekomunikační úřad 1 497 507 075
329 Ministerstvo zemědělství 51 192 442 669
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 142 368 844 867
334 Ministerstvo kultury 11 707 143 311
335 Ministerstvo zdravotnictví 7 143 365 442
336 Ministerstvo spravedlnosti 24 691 923 615
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 151 648 575
344 Úřad průmyslového vlastnictví 173 542 940
345 Český statistický úřad 947 239 609
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2 958 291 868
348 Český báňský úřad 147 653 564
349 Energetický regulační úřad 273 219 265
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 241 230 862
355 Ústav pro studium totalitních režimů 174 450 808
358 Ústavní soud 177 947 998
361 Akademie věd České republiky 4 829 411 000
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 59 567 221
374 Správa státních hmotných rezerv 2 382 772 535
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 359 960 926
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 278 147 048
377 Technologická agentura České republiky 2 958 939 000
381 Nejvyšší kontrolní úřad 500 839 749
396 Státní dluh 52 315 513 630
397 Operace státních finančních aktiv *) 1 519 900 000
398 Všeobecná pokladní správa 144 609 928 993
  C E L K E M 1 250 856 787 167
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář