Novinky

2014

Přehled aktuálních informací publikovaných FAÚ (Finanční analytický útvar) - rok 2014.

ilustrace

Aktualizováno

Novela AML vyhlášky ČNB

Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Vydáno

Sankce vůči Íránu - s účinností od 20. ledna 2014 (Nařízení Rady (EU) č. 42/2014)

Dne 20. ledna 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 42/2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu; dnem zveřejnění rovněž nabylo účinnosti. V návaznosti na tyto změny byl příslušným způsobem upraven i formulář oznámení/žádosti o povolení. Oznamovat a žádat o povolení lze prostřednictvím INTERAKTIVNÍHO formuláře v PDF.