Novinky

Nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Mezinárodní sankce
  • Restriktivní opatření
  • Ruská federace
  • Ukrajina
  • Legislativa
  • Veřejný sektor

Dne 12. září 2014 byly v Úředním věstníku EU (L271) zveřejněny předpisy zesilující sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině zejména vůči subjektům v Ruské federaci

Nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014

Dne 12. září 2014 byly v Úředním věstníku EU (L271) zveřejněny předpisy zesilující sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině zejména vůči subjektům v Ruské federaci; jejich účinnost je dnem vydání. Zejména byl o 24 fyzických osob rozšířen seznam subjektů, kterým mají být zmrazeny finanční prostředky, a dále byl rozšířen seznam podniků, s nimiž jsou omezeny či zakázány obchodní styky. Omezení obchodu s cennými papíry se i nadále týká vybraných pěti bank, nově bylo omezení rozšířeno na CP s 30ti denní splatností, a obdobné opatření se nově vztahuje i na vybrané podniky obranného (3) a energetického (3) průmyslu.

 

Všechny dokumenty naleznete na stránce  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2014:271:TOC.

Doporučované

Nejčtenější