Novinky

Veřejné prohlášení Moneyvalu v souvislosti s hodnocením opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu v Bosně a Hercegovině z 19. září 2014

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Bosna a Hercegovina
  • MONEYVAL
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad

Veřejné prohlášení Moneyvalu

Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (Moneyval) vydal 19. září 2014 veřejné prohlášení v souvislosti s naplňováním procesu posilování těchto opatření v Bosně a Hercegovině.
Výbor Moneyvalu vyhodnotil, že „Akční plán“ pro odstraňování nedostatků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který byl přijat Radou ministrů Bosny a Hercegoviny 10. října 2011, nebyl doposud naplněn a příslušná legislativa zejména v oblasti trestního práva nebyla novelizována.
Moneyval proto vyzívá ostatní Moneyvalem hodnocené státy, aby na tuto skutečnost upozornily své finanční instituce, které by měly věnovat zvýšenou pozornost transakcím s finančními institucemi z Bosny a Hercegoviny – zejména v oblasti zvýšené kontroly klientů.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Publications/PublicStatement19.09.2014.pdf (EN)

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Publications/DeclarationPublique19.09.2014.pdf (FR)

Nejčtenější