Novinky

Veřejné prohlášení FATF z 24. října 2014 – rizikové jurisdikce

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Írán
  • FATF
  • Praní špinavých peněz
  • KLDR
  • Finanční analytický úřad
Aktualizováno 18. 12. 2014 10:00

Veřejné prohlášení FATF

Dne 24. října 2014 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají. Írán představuje riziko zejména z hlediska financování terorismu. FATF nepřestává varovat před korespondenčními vztahy využívanými k překonání nebo obcházení opatření proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Vyzývá k důslednému vyhodnocování všech rizik při posuzování žádostí íránských finančních institucí o otevírání poboček a zakládání dceřiných společností v jednotlivých jurisdikcích. FATF současně vybízí Írán k urychlenému odstranění svých nedostatků zejména v kriminalizaci financování terorismu a k efektivnímu přijetí požadavků na hlášení podezřelých transakcí. Pokud Írán neprodleně nepřijme příslušná opatření ke zlepšení svého systému boje proti financování terorismu, FATF v únoru 2015 navrhne svým členům přijetí zesílených protiopatření. V KLDR podle FATF stále přetrvávají zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu a FATF vybízí KLDR k jejich urychlenému a efektivnímu odstranění. Obdobně jako u Íránu FATF varuje i u KLDR před navazováním korespondenčních vztahů s finančními institucemi v KLDR a nabádá ke zvýšené ostražitosti v obchodních vztazích a transakcích s touto zemí.

V uvedeném prohlášení FATF dále vyjmenovává země, jejichž systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) vykazuje strategické nedostatky a které v tomto směru neučinily dostatečný pokrok nebo neplní akční plán zpracovaný společně s FATF k odstranění nedostatků. Jedná se o tyto země: Alžírsko, Barma/Myanmar, Ekvádor, Indonésie.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. věnovat maximální obezřetnost při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí; minimálně je třeba vyžadovat dostatečné informace o klientovi, zdroji jeho finančních prostředků a povaze a účelu obchodu.

Dalším dokumentem, který FATF dne 24. října 2014 zveřejnil je "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process". Zde jsou označeny jurisdikce, jejichž systém AML/CFT sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se zavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění nedostatků a tento plán alespoň v uspokojivé míře plní. Jedná se o tyto země: Afganistán,Albánie, Angola, Irák, Jemen, Kambodža, Guyana, Kuvajt, Laos, Namibie, Nikaragua, Pákistán, Panama, Papua Nová Guinea, Súdán, Sýrie, Uganda a Zimbabwe.

Za země, které od posledního hodnocení učinily významný pokrok a nebudou nadále předmětem dohledu v rámci „Improving Global AML/CFT Compliance“, FATF v dokumentu označuje Argentinu, Kubu, Etiopii, Tádžikistán a Turecko.

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky.

Doporučované

Nejčtenější