Novinky

Rizikové jurisdikce – aktuální prohlášení FATF

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • FATF
  • Praní špinavých peněz
  • Riziková jurisdikce
  • Finanční analytický úřad

Nové veřejné prohlášení FATF

Dne 14. února 2014 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají. Íránpředstavuje riziko zejména z hlediska financování terorismu. FATF nepřestává varovat před korespondenčními vztahy využívanými k překonání nebo obcházení opatření proti financování terorismu a praní špinavých peněz. Vyzývá k důslednému vyhodnocování všech rizik při posuzování žádostí íránských finančních institucí o otevírání poboček a zakládání dceřiných společností v jednotlivých jurisdikcích. FATF současně vybízí Írán k urychlenému odstranění svých nedostatků zejména v kriminalizaci financování terorismu a k efektivnímu přijetí požadavků na hlášení podezřelých transakcí. Pokud Írán neprodleně nepřijme příslušná opatření ke zlepšení svého systému boje proti financování terorismu, FATF v červnu 2014 navrhne svým členům přijetí zesílených protiopatření. V KLDRpodle FATF stále přetrvávají zásadní nedostatky v celém systému boje proti praní peněz a financování terorismu a FATF vybízí KLDR k jejich urychlenému a efektivnímu odstranění. Obdobně jako u Íránu FATF varuje i u KLDR před navazováním korespondenčních vztahů s finančními institucemi v KLDR a nabádá ke zvýšené ostražitosti v obchodních vztazích a transakcích s touto zemí.  

V uvedeném prohlášení FATF dále vyjmenovává země, jejichž systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) vykazuje strategické nedostatky a které v tomto směru neučinily dostatečný pokrok nebo neplní akční plán zpracovaný společně s FATF k odstranění nedostatků. Jedná se o tyto země: Alžírsko,Barma/Myanmar, Ekvádor, Etiopie, Indonésie, Jemen, Pákistán, Sýrie a Turecko.  

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. věnovat maximální obezřetnost při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí; minimálně je třeba vyžadovat dostatečné informace o klientovi, zdroji jeho finančních prostředků a povaze a účelu obchodu.  

Dalším dokumentem, který FATF dne 14. února 2014 zveřejnil je "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process". Zde jsou označeny jurisdikce, jejichž systém AML/CFT sice rovněž vykazuje strategické nedostatky, nicméně tyto země se zavázaly k akčnímu plánu zpracovanému s FATF k odstranění nedostatků a tento plán alespoň v uspokojivé míře plní. Jedná se o tyto země: Albánie, Angola, Argentina, Irák, Keňa, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Mongolsko, Namibie, Nepál, Nikaragua, Papua Nová Guinea, Súdán, Tádžikistán, Tanzanie, Uganda a Zimbabwe. 

Za země, které od posledního hodnocení neučinily dostatečný pokrok, FATF v dokumentu zvláště označuje Afghánistán a Kambodžu. 

FAÚ doporučuje povinným osobám ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. přihlédnout při vstupu do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto jurisdikcí k rizikům spjatým s identifikovanými nedostatky. 

Pro dosažený významný pokrok v oblasti AML/CFT problematiky již nebudou nadále hodnoceny Antigua a Barbuda, Bangladéš a Vietnam.

Doporučované

Nejčtenější