Novinky

Novela AML vyhlášky ČNB

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Legislativa
  • Banky
  • Finanční analytický úřad
Aktualizováno 1. 9. 2014 13:30
  • Oprava datumu účinnosti vyhlášky - v přílohové části

Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb..

Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ve vyhlášce byla nově upravena terminologie v návaznosti na změny v souvisejících předpisech, bylo upřesněno vymezení některých pojmů a upřesněny některé požadavky uplatňované vůči subjektům dozorovaným Českou národní bankou. Podle přechodného ustanovení mají příslušné úvěrové a finanční instituce povinnost uvést systémy vnitřních zásad do souladu s touto vyhláškou do 26. ledna 2015.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější