Novinky

Sankce vůči Íránu - s účinností od 20. ledna 2014 (Nařízení Rady (EU) č. 42/2014)

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Restriktivní opatření
  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Legislativa EU
  • Mezinárodní sankce
  • Zahraniční sektor
  • Írán
  • Legislativa
  • Boj proti podvodům
  • Úřední věstník EU
  • Finanční analytický úřad

změna sankčních opatření v souvislosti s dosaženou dohodou o jaderném programu

Dne 20. ledna 2014 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Nařízení Rady (EU) č. 42/2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu; dnem zveřejnění rovněž nabylo účinnosti. Toto nařízení reaguje na dosaženou dohodu s Íránem o jeho jaderném programu. Nařízení jednak pozastavuje některé zákazy (např. omezení týkající se petrochemických produktů; zákaz obchodování s drahými kovy a kameny), ale především mění „prahové“ částky stanovené v čl. 30 a 30a nařízení č. 267/2012 tak, že desetinásobně zvyšuje limity podléhající povinnosti předchozího povolení převodů finančních prostředků do Íránu a z Íránu. Oznamovací povinnost však zůstává i nadále zachována u převodů částek 10 000 EUR a vyšších.

Převody, při nichž íránský subjekt využívá poskytovatelů platebních služeb („PPS“) se sídlem v Íránu, musí být předem oznámeny, pokud mají hodnotu od 10 000 do 399 999 EUR u osobních remitencí a od 10 000 do 999 999 EUR u potravin, prostředků zdravotní péče, zdravotnického vybavení nebo vybavení pro zemědělské či humanitární účely. Nad tyto částky musí být převody předem povoleny (v ČR Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí).

Převody, při nichž íránský subjekt využívá PPS se sídlem mimo Írán, musí být předem oznámeny, pokud mají hodnotu od 10 000 do 399 999 EUR; nad tuto částku musí být převody předem povoleny. U plateb v souvislosti s potravinami, zdravotní péčí, zdravotnickým vybavením, zemědělskými či humanitárními účely se převody nad 10 000 EUR (bez omezení horní hranice) pouze předem oznámí.

V návaznosti na tyto změny byl příslušným způsobem upraven i formulář oznámení/žádosti o povolení. Oznamovat a žádat o povolení lze prostřednictvím INTERAKTIVNÍHO formuláře v PDF.

Dokumenty v platném znění ke stažení - Mezinárodní sankce - Sankce vůči Íránu

Zdroj: MF - 24 - odbor Finanční analytický; publikováno 22. ledna 2014

Doporučované

Nejčtenější