Novinky

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

 • Restriktivní opatření
 • Mezinárodní sankce
 • Metodický postup
 • Finanční analytický úřad
Aktualizováno 7. 10. 2015 14:00
 • Připojení žádosti o vývozní povolení
 • Vložení aktualizované verze žádosti vývozního povolení
 • Konsolidace přehledu sankcí a právních předpisů
 • Náhrada přílohové části odkazy na EUR-Lex
 • Publikace pokynů EK k implementaci sankcí
 • Aktualizace textu v návaznosti na praktické zkušenosti

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU.

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.

Manuál k postupu při sankcích vůči Rusku (.PDF, 219 kB)

Žádost o vývozní povolení pro zboží a technologie (.DOCX, 21 kB)

Pokyny Evropské Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014:

V souvislosti s některými omezeními, stanovenými v oblasti mezinárodních sankcí vůči Rusku FAÚ zveřejňuje „Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014“. Tyto pokyny, vypracované formou odpovědí na otázky vyvstalé v praxi provádění protiruských sankcí, Komise vydává s cílem zajistit jednotné provádění stanovených mezinárodních sankcí ze strany vnitrostátních orgánů a dotčených stran. Komise deklaruje, že jde o její interpretaci některých ustanovení předmětného nařízení. Účelem není pojednávat vyčerpávajícím způsobem o všech ustanoveních nebo vytvořit nová legislativní pravidla. Podle zakládajících smluv může právně závazný výklad aktů vydávaných orgány Unie podávat pouze Soudní dvůr Evropské unie.V návaznosti na dosavadní zkušenosti s praktickou aplikací sankcí vůči Rusku Komise svým oznámením ze dne 25. 9. 2015 pokyny aktualizovala a významně doplnila. Ve snaze předejít jakýmkoli aplikačním potížím FAÚ zveřejňuje jak anglickou, tak českou jazykovou verzi dokumentu.

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_cs (.PDF, 613 kB)

Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014_en (.PDF, 539 kB)

Související předpisy EU:

 • rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Dále byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze III nařízení Rady (EU) č. 692/2014, pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena v těchto dokumentech:

 • rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP ze dne 23. června 2014 o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi
 • nařízení Rady (EU) č. 692/2014 ze dne 23. června 2014 o omezeních dovozu zboží pocházejího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi

   

   

   

   Doporučované

   Nejčtenější