Novinky

Zcizení služebního průkazu pracovníka FAÚ

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Boj proti "praní špinavých peněz"
  • Praní špinavých peněz
  • Finanční analytický úřad

Finanční analytický útvar informuje o zcizení služebního průkazu s pořadovým číslem 000111 a dobou platnosti do 31. prosince 2014.

Finanční analytický útvar informuje o zcizení služebního průkazu s pořadovým číslem 000111 a dobou platnosti do 31. prosince 2014. Pokud by byl tento průkaz předložen v rámci pravomocí podle příslušných právních norem, je nutné k takovémuto předložení přistupovat jako k neoprávněnému. V případě nalezení se žádá nálezce o vrácení na adresu uvedenou na rubové straně služebního průkazu.

Doporučované

Nejčtenější