Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2006

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 2. 1. 2007

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2006
v mld. Kč  Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 79,63 76,20 3,43 1.2.2006
Únor 148,83 149,39 -0,56 1.3.2006
Březen 235,90 220,20  15,7 3.4.2006
Duben 299,66 319,61 -19,95 2.5.2006
Květen 373,42 385,62  -12,20 1.6.2006
Červen 468,82  461,18 7,64  3.7.2006
Červenec 539,5   539,9 - 0,4  1.8.2006
Srpen 597,52  603,96 - 6,44 1.9.2006
Září 673,50 672,01 1,49 2.10.2006
Říjen 748,76 761,43 -12,67 1.11.2006
Listopad 821,23 852,15 -30,92 1.12.2006
Prosinec 923,32 1 020,63 - 97,30 2.1.2007
Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2006
Měsíční pokladní plnění v roce 2006 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 79,63 148,83 235,9 299,66 373,42 468,82 539,5 597,52 673,5 748,76 821,23 923,32
Výdaje 76,2 149,39 220,2 319,61 385,62 461,18 539,9 603,96 672,01 761,43 852,15 1020,63
Saldo 3,43 -0,56 15,7 -19,95 -12,2 7,64 -0,4 -6,44 1,49 -12,67 -30,92 -97,3

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
2001

Nejčtenější