CZ EN

Zpravodaj MF - 10/2015

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí v boji proti daňovým únikům nepoleví

Ministerstvo financí v boji proti daňovým únikům nepoleví

Evropská komise zamítla žádost čtyř členských států, kterou iniciovala Česká republika, o výjimku na širší uplatnění metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge) za účelem zamezení daňovým únikům podle čl. 395 směrnice EU o společném systému DPH, podanou v polovině června letošního roku.

Celý obsah článku

Makroekonomická predikce - říjen 2015

Makroekonomická predikce - říjen 2015

Dynamický růst české ekonomiky pokračuje, reálný HDP se ve 2. čtvrtletí 2015 zvýšil meziročně o 4,6 % a mezičtvrtletně o 1,1 %.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí vyhlásilo třetí výzvu k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol

Ministerstvo financí vyhlásilo třetí výzvu k podávání projektů pro rozvoj regionálních základních škol

Ministerstvo financí spustilo již třetí „Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“.

Související informace:

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace o zahrnutí do konsolidačního celku ČR

Účetní konsolidace státu – informace pro příspěvkové organizace o zahrnutí do konsolidačního celku ČR

Všechny příspěvkové organizace budou od 1.1.2016 zahrnuty do konsolidačního celku Česká republika. Nicméně příspěvkové organizace, které nepředávají Pomocný analytický přehled podle § 3a odst. 2 technické vyhlášky o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu, nebudou pro účely účetní konsolidace státu předávat žádné dodatečné podklady.

Celý obsah článku

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Aktualizace tabulky - Podmínky pro zahrnutí do konsolidačního celku ČR.

Celý obsah článku

Účetní konsolidace státu – jak vyplnit seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Účetní konsolidace státu – jak vyplnit seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu

Ministerstvo financí ČR zveřejňuje aktualizované metodické materiály pro vyplnění seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu pro účetní období roku 2016.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje aktualizovaný Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněny dokumenty s návrhy zákonů upravujících oblast hazardu (vládní návrh).

Celý obsah článku

Ministerstvo financí na gastronomickém veletrhu seznámilo veřejnost s aktuálním vývojem elektronické evidence tržeb

Ministerstvo financí na gastronomickém veletrhu seznámilo veřejnost s aktuálním vývojem elektronické evidence tržeb

Ve čtvrtek 1. října 2015 proběhla v rámci doprovodného programu veletrhu FOR GASTRO & HOTEL za účasti představitelů rezortu Ministerstva financí včetně ministra financí Andreje Babiše odborná konference o elektronické evidenci tržeb.

Celý obsah článku

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. - 3. čtvrtletí 2015

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. - 3. čtvrtletí 2015

Vlivem efektivního řízení disponibilních prostředků státní pokladny pokračuje stabilizovaný vývoj korunové hodnoty státního dluhu. V průběhu prvního až třetího čtvrtletí roku 2015 došlo k poklesu korunové hodnoty státního dluhu o 0,6 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč. Tato skutečnost přináší i nadále pozitivní dopady ve formě úspory úrokových výdajů státního rozpočtu souvisejících s emisní činností státu v průběhu roku. Čisté úrokové výdaje na obsluhu státního dluhu byly v prvním až třetím čtvrtletí roku 2015 o 2,1 mld. Kč nižší oproti stejnému období předchozího roku.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2015

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.9.2015

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní podpora dispozic s majetkem státu

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2015

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 30.9.2015

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 30.9.2015 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 54037 kusů.

Celý obsah článku

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2015

Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) - stav k 30.9.2015

Přehled cenových map.

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až září 2015

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až září 2015

K 30.9.2015 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 908,5 mld. Kč, celkové výdaje 911,3 mld. Kč a schodek hospodaření 2,8 mld. Kč (na konci září 2014 vykázán schodek ve výši 34,4 mld. Kč), což je nejlepší výsledek hospodaření od roku 2008, který potvrzuje oživení české ekonomiky i zlepšenou práci finanční správy.

Související informace:

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2015

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 31.8.2015

Ke konci srpna 2015 dosáhly celkové konsolidované příjmy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) 287,6 mld. Kč, což bylo o 18,0 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Společný standard pro oznamování (CRS)

Společný standard pro oznamování (CRS)

V říjnu 2015 byl otevřen v rámci webové stránky OECD nový portál o automatické výměně informací.

Celý obsah článku

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2015)

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. listopadu 2015)

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Celý obsah článku

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

Ministerstvo financí zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 10. listopadu 2015 na uvedenou elektronickou adresu.

Celý obsah článku

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 předložený do Poslanecké sněmovny PČR ke schválení.

Celý obsah článku

Legislativa AML/CFT

Legislativa AML/CFT

Právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (ve zkratce AML a CFT)

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2015

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - listopad 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2015

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - listopad 2015

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2015.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Daňový kalendář

Daňový kalendář

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2015.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí

Daňové příjmy krajů a obcí

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Protikorupční aktivity Ministerstva financí jsou díky Norským fondům účinnější

Protikorupční aktivity Ministerstva financí jsou díky Norským fondům účinnější

Na 260 expertů z řad státních zaměstnanců, zástupců neziskového sektoru a akademické sféry se za poslední rok zapojilo do spolupráce zaměřené na zefektivnění boje proti korupci. V rámci „Projektu na posílení boje proti korupci a praní špinavých peněz“, jež byl hrazen z prostředků Norských fondů pro roky 2009-2014, proběhla řada seminářů, vzniklo několik studií a byly též financovány cesty zástupců FAÚ a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality do významných západoevropských zemí, při nichž došlo k navázání bližších vztahů se zahraničními partnery.

Celý obsah článku

Česká republika nabídla Komisi pilotní testování širšího uplatnění reverse charge

Česká republika nabídla Komisi pilotní testování širšího uplatnění reverse charge

Rada ministrů ECOFIN dosáhla 6. října 2015 politické dohody o návrhu směrnice o automatické výměně informací o předběžných daňových rozhodnutích (závazných posouzeních), která je součástí širší aktivity EU a OECD namířené proti nepřípustné daňové optimalizaci.

Celý obsah článku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 6. října 2015 v Lucemburku

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 6. října 2015 v Lucemburku

Českou delegaci povede 1. místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.

Celý obsah článku

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení na pozici Investor Relations Manager na zastoupení v Bratislavě

Mezinárodní investiční banka vypisuje výběrové řízení na pozici Investor Relations Manager na zastoupení v Bratislavě

Mezinárodní investiční banka hledá nového pracovníka na pozici Investor Relations Manager na svém zastoupení v Bratislavě. Termín podání přihlášek: 1. listopadu 2015.

Celý obsah článku

MIB - Mezinárodní investiční banka

MIB - Mezinárodní investiční banka

Hlavní činností Banky je nyní poskytování komerčně orientovaných střednědobých a dlouhodobých úvěrů na realizaci společných investičních projektů v členských zemích. Aktuálním cílem úvěrové politiky je podpora malých a středních podniků prostřednictvím úvěrových linek přes partnerské instituce či účast v syndikovaných úvěrech.

Celý obsah článku

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS - Mezinárodní banka hospodářské spolupráce

MBHS funguje jako moderní mezinárodní banka s regionálním významem, která poskytuje všechny běžné bankovní služby (jako běžná komerční banka, včetně správy účtů) zaměřené na podnikatelskou klientelu s důrazem na podporu obchodu v členských státech banky.

Celý obsah článku

EIB - Evropská investiční banka

EIB - Evropská investiční banka

Evropská investiční banka - EIB (European Investment Bank) je autonomním orgánem v rámci struktury Evropské unie, vytvořeným k financování kapitálových investičních projektů, které naplňují cíle jednotlivých politik EU. Byla zřízena Římskou smlouvou v roce 1958, v rámci rozhodnutí o založení Evropských společenství (ES). Vlastníky EIB jsou členské státy EU. Sídlo EIB je v Lucemburku.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy – CEB - (Council of Europe Development Bank), byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních prostředcích. Sídlem CEB je Paříž.

Celý obsah článku

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014. Aktualizace textu v návaznosti na praktické zkušenosti.

Celý obsah článku

Sankce vůči Rusku - aktualizované pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014

Sankce vůči Rusku - aktualizované pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014

Sankce vůči Rusku - aktualizované pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - https://www.zavedenieura.cz/, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2015)

Ministr financí a lidé MF v médiích (říjen 2015)

Aktuální témata: elektronická evidence tržeb, bankovní sektor, hazard a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Multimédia MF (říjen 2015)

Multimédia MF (říjen 2015)

Aktuální témata: elektronická evidence tržeb

Související informace:

Celý obsah článku

Seminář se zástupci Mezinárodní investiční banky (MIB) "Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“ (Pozvánka)

Seminář se zástupci Mezinárodní investiční banky (MIB) "Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“ (Pozvánka)

Ministerstvo financí si Vás dovoluje pozvat na seminář se zástupci Mezinárodní investiční banky (MIB) s názvem „Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“ - ve středu 11. listopadu od 10:30 hodin v prostorách Ministerstva financí, zájemci se mohou registrovat do 9. listopadu. V rámci semináře představitelé banky seznámí účastníky s činností MIB, možnostmi spolupráce a představí již realizované projekty.

Celý obsah článku

Seminář se zástupci Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, IFC) skupiny Světové banky (Pozvánka)

Seminář se zástupci Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, IFC) skupiny Světové banky (Pozvánka)

Ministerstvo financí si Vás dovoluje pozvat na seminář se zástupci Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, IFC) skupiny Světové banky s názvem „How to do business with the International Finance Corporation (IFC)” - dne 19. listopadu 2015 od 8:30 hodin v budově Ministerstva financí ČR, Letenská 15, Praha 1.

Celý obsah článku

Finanční a ekonomické informace 9/2015

Finanční a ekonomické informace 9/2015

Zářijové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí jako obvykle informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

České mámy ocenily Ministerstvo financí za podporu rodin

České mámy ocenily Ministerstvo financí za podporu rodin

První místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš dne 10.10.2015 na výstavišti v Praze - Letňanech převzal zvláštní cenu v soutěži Česká máma Novinka roku, kterou Ministerstvo financí obdrželo za podporu rodin s dětmi.

Celý obsah článku

Andrej Babiš se sešel s Andrusem Ansipem

Andrej Babiš se sešel s Andrusem Ansipem

Ministr financí Andrej Babiš se dne 12.10.2015 setkal s místopředsedou Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrusem Ansipem. Jednotný digitální trh by měl vést k usnadnění on-line obchodování pro spotřebitele i firmy a také např. snížit administrativní zátěž podniků a odstranění překážek spojených s DPH v případě přeshraničního on-line obchodování.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář