CZ EN

Rozhovor s Ondřejem Závodským v pořadu Události, komentáře

Rozhovor s Ondřejem Závodským, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 21.10.2015 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Protikorupční zákon o povinném zveřejňování smluv pravděpodobně čekají změny. Výjimku má podle některých senátorů kromě polostátního ČEZu třeba i národní podnik Budějovický Budvar. Senát chce zrušit taky automatickou neplatnost smlouvy, která nebyla zveřejněna, místo toho zavede pokuty. Senátor Jiří Oberfalzer, dobrý večer, pane senátore.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Dobrý večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Libor Michálek, též senátor, dobrý večer.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
Dobrý večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Dobrý večer, pane náměstku.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Dobrý večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pánové senátoři, vy chcete to, co už sněmovna schválila, tedy zákon o povinném zveřejňování smluv a o registru smluv, vy to chcete změnit. Ta nejdůležitější změna a proč, pane senátore?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Tak, jestli to změníme, nebo ne, se ukáže zítra, ale pravda je, že dnes ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Bavili jste se o tom, takové návrhy tam jsou.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Přesně. Dva výbory, které to projednávaly, tak přišly s pozměňovacími návrhy. Já teď nevím, který mám říct jako první. Jde tam o nějaké drobné úpravy, určitě bude diváky zajímat otázka Budvaru, jde tam také o otázku účinnosti těch smluv, je návrh ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak začněme, dobře, u těch výjimek. Někdo výjimku dostane, zmínil jste Budvar, zmínil jste ČEZ, tedy podle vašeho záměru má tu výjimku dostat, zatím to v tom zákoně takhle není. Proč to chcete?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
No, tak konkrétně Budvar, Budvar je normální obchodní společnost. Zůstává jako národní podnik jenom proto, že čelí žalobám nebo samo organizuje žaloby na ochrannou známku s Budem neboli americkými pivovary. Byl by dávno zprivatizován, kdyby nepotřeboval pomoc státu v těchto sporech. Obchodní společnost, která je v nějakém konkurenčním prostředí má pochopitelně řadu svých obchodních politik a nějakých cenových politik a jestliže je vystavíte na veřejnosti, tak konkurence a pivovarnictví je třeba u nás velmi značná.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili konkurenční boj, to je ten důvod?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Zcela jistě, protože pak konkurence v podstatě využije těch informací a de facto znehodnotí tuhle tu firmu, která bude povinná tyto informovat poskytovat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, pane senátore Michálku, souhlasíte s tím, že se ..., nebude se tak trošku rozmělňovat ten zákon tím, že tu výjimka, tam výjimka, tady výjimka?

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
Tak faktem je, že těch pozměňovacích návrhů je tam řada, otázka je, jak bude vývoj na zítřejším plénu. Například ústavněprávní výbor navrhuje, aby to bylo schváleno v tom znění, jak přišlo z Poslanecké sněmovny. A ani ty dvě doporučení výboru pro hospodářství, výboru pro územní rozvoj nejsou úplně totožná, právě třeba v té klíčové otázce účinnosti smluv, protože dneska ta konstrukce je taková, že pokud by nebylo ve 30 dnech zveřejněno, tak vlastně ta smlouva nenabývá účinnosti.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ta smlouva nenabývá účinnosti, ano.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
A změnu v této oblasti navrhuje pouze hospodářský výbor, nikoliv ten pro územní rozvoj, veřejnou správu, to znamená, bude skutečně otázka zítřejšího hlasování, jestli dojde k tomu k uvozovkách vykuchání toho zákona, které by určitě nastalo v souvislosti se změnou té účinnosti smluv. Pokud by se jednalo pouze o výjimku pro zmiňovaný Budvar, tak samozřejmě ten koncept toho zákona by v zásadě zůstal zachován, byť už dneska ten zákon je postaven tak, že v podstatě nejde nad rámec toho, co má být zveřejňováno podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, a i tam dneska existuje ochrana obchodního tajemství, takže touto optikou je otázka, zda konkrétně třeba společnosti Budvar tu výjimku povolovat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, vy se na to díváte jak? Má cenu nějakým způsobem takto upravovat zákony, nebo pro vás by bylo nejlepší, kdyby povinnost zveřejňovat smlouvy platila tak, jak je v tom zákoně napsáno?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Pochopitelně ten návrh tak, jak byl schválen bez toho potenciálního vykuchání, je obrovským krokem kupředu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a ta kritika, například Budvar bude v nevýhodě, on ukáže smlouvy a konkurenti si na něm smlsnou.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Dobře, ale to se nedomnívám, že by to byla systémová změna. Opravdu ty argumenty tak, jak tady zazněly ve věci Budvaru, mně osobně dávají smysl. Já se spíš domnívám, že tady je zajímavá věc, třeba ministerstvo financí, na kterém pracuji, tak už déle než rok tyto smlouvy nebo všechny smlouvy i do minulosti, hluboko do minulosti veřejnosti dává na internetu k dispozici. Domnívám se, že v podstatě bez jakékoliv politické vůle ke skutečnému prosazování ten zákon bude k ničemu. Samozřejmě bude, nabude účinnosti, začnou se smlouvy tedy s nějakým časovým postupem předávat na internet, ale domnívám se, že je tady ještě obrovská poptávka potom zveřejňovat právě ty záležitosti z minulosti.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Velice stručná odpověď, pane senátore, prosím, pan Farský, my jsme to slyšeli v té reportáži. On říká, že dovedete k ničemu ten zákon. Tak bude k ničemu?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ne, to skutečně ne. Já si myslím, že ty úpravy, které jsou tam, tak dávají smysl a prospějí k tomu, aby prostě ten výklad toho zákona byl jasný. Já si myslím, že daleko větší ohrožení pro ten zákon není ani tak dalece v pozměňovacích návrzích, ale v tom riziku, jak bude fungovat ten registr. A po zkušenostech s registrem vozidel máme určité obavy. Čili my jsme i diskutovali o tom, jestli by se neměl zavést nejprve pro Českou republiku, která to rozjede, vyladí a pak by se do toho vpustily ty další subjekty povinné podle paragrafu 2, které musí tuto povinnost splnit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Uvidíme, jak to hlasování dopadne. Zítra o tom jednáte v Senátu, my budeme pochopitelně sledovat. Když se obecně budeme bavit o korupci, tak dnes zaznělo z úst ministra financí, že není řešena otázka whistleblowingu, že to je problém v boji s korupcí. Tak, kdy vyřešena, pane náměstku, bude?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
V mojí gesci příprava tohoto zákona není, nicméně já také doufám, že bude připravena tato norma co nejdříve, protože skutečně tak, jak jsme se s panem ministrem shodli, opravdu výrazně chybí. Podpora ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Opravdu to tak chybí, opravdu je to tak důležité pro to, aby se korupce ...

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Já se domnívám, že například u pana senátora nebo mě z našich historek od bývalého zaměstnavatele je naprosto zřejmé, že chybí. Lidé, kteří se snaží tady zachránit obrovské veřejné prostředky a jsou za to vyhozeni, někteří dále jinak perzekuováni, je to opravdu stav neutěšitelný.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane senátore Michálku.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
Tady s tím názorem souhlasím, ale asi je potřeba doplnit, že není to jenom tento zákon. Vlastně Rekonstrukce státu představila 9 doporučení a obrazně řečeno jde o jakési prkénka na pomyslném sudu. Do něho, když chceme nalévat veřejné prostředky, tak je důležité, aby všechna ta prkénka byly do stejné výšky, protože pokud prostě jedno chybí, tak pochopitelně začnou ty prostředky vytékat tam, kde, kde prostě je ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrá, my bychom mohli zůstat u toho jednoho prkénka, které se jmenuje whistleblowing.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
Je to důležité, je to důležité, aby ty osoby neměly obavy o ztrátu zaměstnání, když upozorní na něco nekalého. Je důležité, aby bylo pod ochranou nejenom oznamování trestné činnosti, ale třeba jakéhokoliv porušení zákona, které může vlastně způsobit odliv veřejných prostředků.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane senátore.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Určitě souhlasím s tím, že by prostě svědek, korunní svědek v tomto případě v jiné úrovni než soudní měl požívat nějaké ochrany, ale myslím si, že je důležité, aby se obracel na státní orgány a ne na média, protože, připomenu-li panu Michálkovi, tak vlastně tam se podle mě stala fatální chyba, že ta informace nesdělil policii, protože ta by bývala mohla třeba ten případ dořešit k nějakému konkrétnímu důkazu. Jestliže publikujeme své pochybnosti v médiích, tak se vlastně už nikdy nemůže řádně vyšetřit, co se stalo.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrá a když bude tahle premisa splněna, tak pak ano?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Tak teďko se tady bavíme úplně jako naslepo, to znamená, nevím, jak ten návrh bude vypadat. Pokud bude rozumný ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ptám se po vašich názorech.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Ano, určitě. Pokud bude rozumný, já s tím nemám žádný problém, protože si jistě nikdo z nás nechce pěstovat nějaké nešvary a nějaké lumpárny. Doufám, že ten návrh bude takový, aby ho bylo možné podpořit a případně ho vylepšíme.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ono to opravdu, opravdu to funguje, pane náměstku, pane senátore Michálku, že někdo něco oznámí, on tedy vynuceně samozřejmě zůstane na tom místě, když má být ochrana zaměstnaneckého poměru a dovedete si představit, že ten člověk tam bude takovýmto způsobem existovat, fungovat v té firmě, nebo podnikatel oznámí nějakou korupci u veřejných zakázek a nebude se bát, že už nikdy nic nedostane? Nebude to nakonec tak, že ten, kdo má odvahu, tak stejně oznamovat bude, a kdo nemá, tak stejně nebude, pane náměstku?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Tak samozřejmě, my jsme samozřejmě oznámili svoje podezření i bez ohledu na existující nebo neexistující zákony. Já bych si jenom dovolil reagovat na pana senátora v tom neupozorňovat média, upozorňovat veřejnou moc. Je to trošičku, troufám si říct, naivňoučký. Já jsem upozorňoval státní orgány, nic se nestalo, byl jsem vyhozený a teprve poté, co se něco zveřejnilo v médiích, tak se něco pohnulo, takže to jako opravdu takhle nechodí.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ta funkčnost, je tady, pane Michálku, jasná, skutečně, že to funguje, že opravdu lidé se méně bojí, říkají, a pak jsou schopní také existovat v té práci?

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
Je velmi klíčové, aby vedle toho zákona samozřejmě bylo cítit dovnitř těch ministerstev, těch státních podniků, že to vrcholové vedení opravdu má zájem na úspoře těch prostředků. Ve chvíli, kdy potom ten člověk je v nějakém odboru, jeho ředitel tlačí na nějaké nekalosti a ta osoba má jistotu, když se obrátí na třeba interní audit nebo přímo na šéfa té dané instituce, tak, pokud je tam ta důvěra, že ty věci budou prošetřeny, tak by samozřejmě mohlo postačovat to interní oznámení a nemusela by se ta osoba obávat, že bude v nějakém napětí v té společnosti, protože může být přeřazena třeba do nějakého jiného úseku nebo může být odvolán ten šéf, který do těch nekalostí tlačil. Ale konkrétně v tom mém případě, tam pochopitelně, pokud je v tom zatažen přímo ministr, no, tak ani tento zákon nemusí být zcela dostatečný. Máme nicméně služební zákon a ten už zase nedovoluje třeba odvolání těch vedoucích pracovníků bez udání důvodu, takže právě ten komplex těch jednotlivých opatření může přispět k tomu, aby ta atmosféra strachu v těch státních institucích taková nebyla.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Změní to ochotu lidí upozorňovat na tyto nepravosti a není nakonec ta atmosféra důležitější než celý zákon?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Všechny tyhle věci, si myslím, že jsou mimo jiné, samozřejmě mimo různá technická opatření, taky věcí určitý vyspělosti společnosti a jejího zrání. Já si myslím, že v tom Česká republika hodně pokročila, samozřejmě daleko, do cíle máme ještě daleko, ale myslím si, že se to bude vyvíjet. Vždycky jsou důležité příklady. Pokud budeme mít jenom příklady odstrašující, tak se nikam nehneme, budeme-li mít pozitivní příklady, myslím si, že to přihodí i další příklady.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrá, ale shodneme se na tom - zákon ano, pravidla pro ochranu těch, kteří upozorní, být musí?

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Obecně si myslím, že to tak může být, protože zřejmě nevystačíme s obecnými trestněprávními předpisy, takže nejsem proti, ale bavme se pak konkrétně.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když jsme u té atmosféry, já poprosím všechny tři o velice stručnou odpověď. U pana náměstka začnu, je u nás, v celé zemi vnímání korupce jako něčeho ostudného, nebo jako něčeho hrdinského? Podívej, já jsem si to zařídil a byl jsem schopen dát úplatek. Na to vnímání se ptám?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Já se obávám, že ta reminiscence z minulosti je opravdu velmi silná, ale že se to opravdu každým dnem tak, jak to sleduji těch 5-7 let, opravdu velmi intenzivně mění k lepšímu.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
Souhlas s tím, že se to mění k lepšímu. Není to samozřejmě ideální stav.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane senátore.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Já si myslím, že korupci lidi odsuzují a bohužel teda předpokládají, že je všudypřítomná, tak to by bylo dobré, kdyby se nám podařilo změnit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Děkuji za rozhovor všem třem, pánové, díky. Na shledanou.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Hezký večer.

Jiří OBERFALZER, senátor /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Libor MICHÁLEK, senátor /nestr. za KDU, SZ, Piráty/
--------------------
Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.