CZ EN

Rozhovor s Ondřejem Závodským o sazbové novele k hazardu

Zdroj: ČT 24 | 12.10.2015 | 21:05 | Pořad: Ekonomika

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
A se mnou už je ve studiu Ondřej Závodský, náměstek ministra financí pro hazard a majetek státu. Vítám vás u nás.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
Hezký večer.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
S čím tedy počítá rozpočet? S oněmi 110 korunami na automat, nebo 80?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
Ono mezi tím velký rozdíl není z hlediska rozpočtu, protože těch 110 korun by více zredukovalo trh, zatímco 80 korun toho fixního poplatku více trhu ponechá. To znamená mezi těmito dvěma návrhy není velký rozdíl v reálném dopadu na rozpočet. Počítáme, ten návrh tak, jak byl přijat dneska vládou, tak přinese zhruba 2 miliardy korun veřejným rozpočtům navíc.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte, že by těch 110 korun už přesunulo víc do šedé ekonomiky? Správně to tak chápu? Nebo na ony zmiňované internetové hry, které jsou neregulované, a tudíž daně také nezůstávají v České republice?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
Samozřejmě, žeta poptávka po šedé ekonomice, nebo černé ekonomice roste s rostoucími daněmi. Ovšem já jsem hovořil o tom, o jaké procento trhu by se jednalo, kolik by se tedy trhu zredukovalo. To znamená, jaký by vzniknul úbytek. V případě 110 korun jsme předpokládali, že by trh ubyl zhruba o 15 %, zatímco v případě 80 korun by ten úbytek byl zhruba 6%. To znamená, v obou případech ten výnos může být velmi podobný.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Když ale ještě chvíli zůstanu u těch tedy 15 %, je to na tom, že by radši raději zavřely ony automaty, anebo že by se právě přesunuly na černý trh? Máte nějakou analýzu, jak vůbec funguje černý trh v oblasti sázení?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
Samozřejmě jsou tady, jsou tady dvě možnosti ilegálního trhu. Jedním jsou ty náhražky, náhražky toho kamenného prostoru, to znamená, to jsou ty nejrůznější kvízomaty a další ilegální přístroje, nebo černé herny. V případě tedy toho virtuálního prostoru se jedná o ten v České republice tedy v podstatě ilegální trh s tím tvrdým hazardem. To znamená nejrůznější internetová kasina.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to novela, která má být jen dočasná, než bude ta velká koncepční změna. Na jak dlouho tedy bude ono provizorium?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
Velkou koncepční změnu předpokládáme její nabytí účinnosti 1. 1. roku 2017, zatímco tato, tato novela tedy má být účinná od 1. ledna 2016. To znamená, předpokládáme tu účinnost právě na ten jeden rok.

Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Máme to brát tak, že tato novela řekněme připravuje na postupné změny? Protože nastavuje 2 sazby daně, zatímco nový zákon počítá se 3 a ještě vyššími sazbami daně. Proč to není rovnou sjednocené?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
My zároveň s nabytím účinnosti toho definitivního řešení předpokládáme vybudování monitorovacího systému, který by měl ty sázky a sázející a zejména provozovatele tedy hlídat. My nemůžeme udělat šokovou terapii. To znamená vyšší nárůsty daní, pokud ho nejsme schopni monitorovat právě proto, aby se nám ten prostor tedy nebo ten trh nepřesunul do té šedé ekonomiky.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to tedy zbytečně složité, nejen pro provozovatele, ale i pro samotné ministerstvo financí, pro státní správu?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
Tak ty 2 miliardy korun se rozhodně v příštím fiskálním období hodit budou. Proto věříme, že to není nějaký marný pokus.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
2 miliardy jste říkal, ale teď s tou změnou, kolik by to bylo s tím koncepčně novým zákonem?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
S koncepčním zákonem předpokládáme výnos ještě zhruba o půl miliardy korun více. Nicméně my, je tady řada proměnných ve hře. To zname... To jsou například tedy úbytek toho trhu v důsledku vydávání obecně závazných vyhlášek, které určitým způsobem ten trh redukují a my nemáme v tuto chvíli ta přesná čísla, jak ten trh bude vypadat za dva roky. Nicméně tyto odhady věříme, že budou poměrně přesné.


Michala HERGETOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, díky za informace. Hezký den.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro hazard a majetek státu, ministerstvo financí
--------------------
Hezký večer.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář