CZ EN

Ministerstvo financí v boji proti daňovým únikům nepoleví

Evropská komise zamítla žádost čtyř členských států, kterou iniciovala Česká republika, o výjimku na širší uplatnění metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge) za účelem zamezení daňovým únikům podle čl. 395 směrnice EU o společném systému DPH, podanou v polovině června letošního roku. Rozhodnutí Evropské komise Ministerstvo financí respektuje, nicméně v úsilí o větší flexibilitu při boji proti karuselovým podvodům a konkrétně při uplatňování metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge) bude i nadále pokračovat.

„Stanovisko Evropské komise je pro mě zklamáním. Doufal jsem, že pochopí naléhavost naší žádosti, neboť karuselové podvody jsou jednou z největších položek daňových úniků v EU. Věřím však, že pokud nepolevíme v našem úsilí, podaří se nám nakonec Evropskou komisi přesvědčit o tom, že námi navrhovaný postup má smysl,“ uvádí k rozhodnutí ministr financí Andrej Babiš.

Karuselový podvod je příčinou podstatné části daňového úniku v oblasti DPH. Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP, zůstává po řadu let příliš vysoká (v roce 2012 dosáhl téměř 165 mld. EUR a v roce 2013 již dokonce 168 mld. EUR) a tato situace je zcela nepřijatelná. Společný systém DPH v EU je nutné reformovat, k čemuž je nutná spolupráce Evropské komise, neboť oblast DPH je silně regulována právem EU. „Již více než šestnáct měsíců usiluji o to, aby tomuto problému byla věnována odpovídající pozornost. Jsem přesvědčen, že členské státy a Evropská komise by se v blízké budoucnosti měly věnovat boji proti daňovým únikům v oblasti DPH alespoň se stejným důrazem, jaký kladou na boj proti agresívnímu daňovému plánování v oblasti korporátní daně. Podvody na DPH ovlivňují rozpočty členských států více než agresívní daňové plánování daně z příjmů právnických osob,“ doplnil Andrej Babiš.

Je stále více evidentní, že možným řešením je výrazné rozšíření možnosti uplatnit metody přenesení daňové povinnosti (reverse charge), která alespoň vůči karuselovému podvodu funguje. Evropská komise však v tomto a minulém roce zamítla až na jedinou výjimku všechny žádosti členských států o uplatnění metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge). Jako důvod uvádí právní rámec a ochranu fungování jednotného trhu bez toho, aby nabídla jakékoliv náhradní řešení. Postoj Evropské komise Ministerstvo financí považuje za neudržitelný, neboť nelze na jedné straně požadovat od členských států, aby zlepšily výběr DPH, který je jejich odpovědností, a na druhé trvat na odmítání opatření, která jsou k dispozici. Ministerstvo financí bude i nadále pokračovat ve snaze zlepšit situaci ohledně daňových podvodů v DPH v EU.

Česká republika je připravena testovat možnost širšího uplatnění metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge) prostřednictvím pilotního projektu podobného tomu, který byl připraven Komisí v roce 2008. Ministerstvo financí by uvítalo, kdyby Evropská komise stanovila parametry tohoto pilotního projektu, nejpozději v okamžiku, kdy vydá Sdělení o různých alternativách pro definitivní režim DPH. „Tuto alternativu je nutné podrobit širší odborné diskusi, neboť daňové podvody DPH v EU představují vážný ekonomický a politický problém regionu. Za tímto účelem uspořádá Ministerstvo financí 4. prosince na toto téma odbornou mezinárodní konferenci, na které přední odborníci zhodnotí výhody a nevýhody metody přenesené daňové povinnosti a představí její úlohu v souvislosti s efektivním výběrem daní,“ uzavírá Andrej Babiš.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář