Novinky

Sankce vůči Rusku - aktualizované pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014

oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat
oddělení 2404 - Sběr a zpracování dat

Vydáno

  • Restriktivní opatření
  • Evropská komise
  • Mezinárodní sankce
  • Ruská federace
  • FATF
  • Finanční analytický úřad

Sankce vůči Rusku - aktualizované pokyny Komise

V návaznosti na dosavadní zkušenosti s praktickou aplikací sankcí vůči Rusku Komise svým oznámením ze dne 25. 9. 2015 aktualizovala a významně doplnila své pokyny k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014. Ve snaze předejít jakýmkoli aplikačním potížím FAÚ zveřejňuje jak anglickou, tak českou jazykovou verzi dokumentu.

Dokumenty jsou ke stažení zde

Doporučované

Nejčtenější