Novinky

transparentnost

záruky obsažené v podmínkách komplexní zakázky - prověření ze strany ÚOHS a vlády

ilustrace

Vydáno

Zrušení ekozakázky by obcím peníze nepřineslo

"Nečas: Z daní dostanete více"
Datum: 22.9.2011 | autor: Pavel Otto | Zdroj: E15 | rubrika: Události | strana: 02

E15 - … Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury lze nalézt další prostředky jak v dotačních titulech, tak ve sdílených daních. Stanjura také zmínil možnost zrušit mnohamiliardový tendr na staré ekologické zátěže, který naopak prosazuje Kalousek.

Reakce MF...

Vydáno

Podání nabídek do ekozakázky je odloženo

Dne 7. prosince 2010 měla uplynout lhůta pro podání nabídek v rámci komplexní zakázky s názvem Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dne 23. září 2010 však bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydáno předběžné opatření, kterým bylo Ministerstvu financí uloženo pozastavit zadávací řízení. V důsledku tohoto předběžného opatření Ministerstvo financí není oprávněno přijímat nabídky ani prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Uchazečům bylo oznámeno, aby nabídky ve shora uvedené lhůtě nepodávali s tím, že po zrušení předběžného opatření bude Ministerstvem financí lhůta pro podání nabídek v nezbytném rozsahu prodloužena.

Vydáno

Ministerstvo financí rozhodlo o vyloučení sdružení PPF ze soutěže o ekologickou zakázku - podrobnější informace

Ministr financí dnes na základě doporučení kvalifikační komise rozhodl o vyloučení sdružení PPF ze zadávacího řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Sdružení nedoložilo splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu.

Obecně platí, že dle zákona o veřejných zakázkách je v případě neplnění kvalifikačních kritérií zadavatel povinen uchazeče vyloučit. Současně platí, že splnění kvalifikačních požadavků se nevztahuje pouze k jednomu okamžiku posuzování, ale uchazeč je povinen kvalifikaci plnit po celou dobu zadávacího řízení. MF tímto způsobem postupuje vůči všem uchazečům shodně. To znamená, že postup MF vůči sdružení PPF i vůči ostatním uchazečům je naprosto zákonný, transparentní, rovný a nediskriminační.

Vydáno

MF vyvrací nepravdivá tvrzení o komplexní ekologické zakázce

"Neprůstřelný supertendr "
Euro | 7.6.2010 | strana: 44 | autor: Čestmír Klos

Euro - Jak se ukazuje, výběrová komise má velkou moc. Původně v ní mělo být po zástupci z ministerstev životního prostředí a průmyslu, po jednom politikovi z ODS a ČSSD a tři představitelé ministerstva financí. Seznam skutečných členů komise, který předložil týdeníku EURO vrchní ředitel správy majetku Tomáš Uvíra, vyráží dech. Všichni jsou z ministerstva financí, seřazeni dle subordinace – první náměstek ministra Ivan Fuksa, druhý vrchní ředitel Tomáš Uvíra, dva ředitelé odborů a vedoucí oddělení, který má staré zátěže na starost.

Euro - Přezíravost k partnerům však bylo mnohem více cítit při přípravě zadávací dokumentace. Na ministerstvu životního prostředí a v České inspekci životního prostředí ji viděli až po vyhlášení výběrového řízení. Co kdyby jim do toho chtěli mluvit? Zůstalo množství nevyřízených připomínek a odborných výhrad.

Euro -Na obou ministerstvech a také v terénu se teď odehrávalo rozsáhlé roční šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřené na peněžní prostředky na odstraňování starých zátěží. Zveřejnění kontrolního závěru dosud vázne, ale říká se, že supertendr ještě nezačal, a už se zasloužil omnoho negativních zjištění.

Euro -Výběrové zřízení lze zrušit, je-li v rozporu se zákonem. Hybášková si je jista, že se supertendrem se začne porušovat zákon o veřejných zakázkách i původní zákon o privatizaci, a proto by se cesta k zastavení zakázky měla najít. Politička je přesvědčena, že s tímto typem zakázek k nám přichází nepříliš akceptovatelný jev privatizace státních služeb. Do způsobu sanací nebudou státní úředníci moci mluvit. „Je to typicky české. Po vyhlášení tendru všichni, kdo se dosud starali oodstraňování průmyslových zátěží, najednou znejistěli a přestali sanovat. Zavládl stav právní nejistoty,“ komentuje Hybášková. Vrchní ředitel Uvíra však tvrdí, že se všechno odehrává stejně jako dřív.

Euro - Má věřit tajnůstkářským úředníkům, že je všechno v pořádku? Nebo obavám, že čím větší tendr, tím větší chuť na korupční jednání?

Reakce MF...