Novinky

Rychlé odkazy

Rychlé odkazy ke komplexní ekozakázce za roky 2008 - 2011:
proč jedna zakázka - cena - transparentnost - platby - průběh tendru - ekologické závazky - rok 2015 - veřejné finance

ilustrace

průběh tendru

příprava komplexní zakázky - role vlády - role poradce - role MŽP a ČIŽP - kdo co schvaluje - možnost zrušení soutěže - přihlášení uchazeči - kvalifikační kritéria - harmonogram

cena

odhad nákladů - odhad výše škod - státní garance - předpokládaná hodnota zakázky - rozdíl mezi nimi

ekologické závazky

ekologické škody - lokality - ekologické smlouvy - dosavadní mechanismus odstraňování škod

transparentnost

záruky obsažené v podmínkách komplexní zakázky - prověření ze strany ÚOHS a vlády

rok 2015

časové souvislosti - rychlost odstraňování škod - termíny stanovené ČIŽP

platby

mechanismus plateb v rámci komplexní zakázky - mechanismus plateb v současném systému

veřejné finance

zdroje financování ekologických závazků - dopad na veřejné finance v současném systému a v rámci komplexní zakázky - plnění maastrichtských kritérií