Novinky

Svoboda kritizuje, co sám schválil

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Autor: Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí

Ad LN 26. 10.: To není posudek, ale blábol

Poslanec Cyril Svoboda začal v poslední době kritizovat návrh na odstranění ekologických škod z dob socialismu. Příslovečnou holí, kterou chce psa bíti, má být posudek Ústavu státu a práva, kde působili nyní velmi mediálně známí členové vedení plzeňské právnické fakulty.

Panu poslanci lze vytknout čtyři zásadní nepravdy. Zaprvé, nijak nedokázal, že by měl být posudek vadný. Pokud má konkrétní důkazy o nějakém úplatku, což Cyril Svoboda naznačuje, nechť je neprodleně předloží. Zadruhé, profesor Kindl není autorem výše zmíněného posudku. Zatřetí, posudek Ústavu státu a práva nebyl podkladem pro rozhodnutí vlády o způsobu zadání ekozakázky. Tímto podkladem totiž byla zejména analýza renomované mezinárodní poradenské společnosti A.T.Kearney GmbH. A konečně začtvrté, projekt má charakter kvazi-koncese, nikoli koncese, jak tvrdí pan poslanec, což svědčí o jeho neznalosti problematiky.

Zajímavé bude podívat se do minulosti, jak se vyvíjely názory pana poslance Svobody na tuto problematiku. Dne 9. 6. 2008 byla na zasedání vlády zvolena varianta kvazi-koncesního projektu a zároveň posílena role MŽP a kontrolní funkce ČIŽP. Všichni přítomní ministři návrh odsouhlasili včetně tehdejšího předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka. Cyril Svoboda v debatě nevystoupil. Dne 24. 11. 2008 byl předložen upravený koncesní projekt na základě dohody MF a MŽP. V diskusi vystoupil Cyril Svoboda k posudku Ústavu státu a práva. Především namítl, že z materiálu nevyplývá zadání MF na tento posudek. Nicméně nezpochybňoval koncepci odstranění ekologických škod jednou velkou zakázkou. Doslova prohlásil, „já si myslím, že se tento projekt má realizovat“. Premiér Topolánek následně v debatě prohlásil, že ministři nemají brát posudek při hlasování v úvahu, což podpořil i ministr financí Miroslav Kalousek. Všichni přítomní členové vlády včetně Cyrila Svobody posléze hlasovali pro návrh. Vážím si všech bývalých ministrů, kteří pro projekt hlasovali a umí konzistentně zachovat svůj názor. Pan poslanec Svoboda k nim však nepatří.

Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra financí


Zdroj: Lidové noviny | 5.11.2009 | rubrika: Horizont, rubrika: Dopisy redakci | strana: 11

Nejčtenější