Novinky

Odstraňování starých ekologických škod

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Týden, 16. 3., Velký úklid za sto miliard, Vladimír Ševela

Komentář MF

Již více než rok opakovaně veřejně prohlašujeme, že:

  • Vítězi nebudeme platit 114 miliard Kč. Tato částka není výše ekologických škod, ale výše tzv. garancí, ke kterým se stát v minulosti zavázal. I díky konkurenci šesti uchazečů mají zájemci dobrý důvod podat co nejnižší nabídku. Pokud bude nejnižší nabídka pro Vládu ČR stále příliš vysoká, může zakázku zrušit a budeme postupovat dosavadním způsobem.
  • Nejde o žádnou „loterii“ ani o záhadnou neprůhlednou záležitost. O vítězi rozhodne jenom nejnižší nabídnutá cena. Náš záměr jsme oznámili v dubnu 2008 a od té doby poskytujeme veřejnosti veškeré informace; kdokoli si mohl vyzvednout kompletní kvalifikační dokumentaci, kde jsou veškeré informace, podmínky, seznam lokalit, návrh smlouvy, mechanismus odstraňování škod a platební podmínky.
  • Rok 2015 jsme vždy uváděli jako rok cílový pro odstranění většiny škod. Je reálné ho dosáhnout s komplexní zakázkou. Nikdy jsme netvrdili, že nám k tomuto datu hrozí sankce z Evropské unie.
  • Nejde o zakázku pro jednu velkou firmu. Sebesilnější vítězná společnost by takový rozsah prací nezvládla sama, a proto musí mít řadu subdodavatelů, menších českých firem z oboru, které tak dostanou práci právě v době hospodářského zpomalení.
  • Autor se ptá, „proč musí každý dát polovinu průměrného platu do něčeho, co nepředstavuje nijak akutní hrozbu? Nebylo by prozřetelnější investovat v době hospodářské recese do něčeho potřebnějšího?“ Právě v době hospodářské recese komplexní řešení přinese nová pracovní místa a zakázky řadě malých a středních firem. Pokud autor článku považuje za nevýznamné všechny zmíněné chemické laguny, lokality zamořené rtutí, dioxiny, ropnými látkami, těžkými kovy, arzenem, všechny ty statisíce tun nebezpečných chemikálií, pak je veškerá diskuse s ním zbytečná.
  • Tendr podle Týdne zahrnuje zátěže, na jejichž likvidaci „nebyl dosud čas a peníze.“ Peníze na tento účel jsou a vždy byly vyčleněny z privatizací a z dividend. Je otázka, proč FNM a minulé vlády nevěnovaly tomuto problému dostatečnou pozornost - ministr Sobotka nejenže na dva roky zastavil zadávání zakázek, ale současně snížil počet pracovníků této agendy o 60%, čímž úspěšně přispěl ke zpomalení celého procesu.

Všechny tyto skutečnosti neustále opakujeme na tiskových konferencích (10. dubna a 17. prosince 2008), na webových stránkách MF zveřejňujeme prezentace, podklady, analýzy, charakteristiky projektu, snažíme se vysvětlovat v novinách (např. článek „Nepleťte si garance s výší škod“, Ivan Fuksa, Hospodářské noviny, 14.7.2008). Je smutné, že si ani redaktoři seriózních médií nejsou schopni anebo nechtějí vyhledat relevantní informace.

 

Nejčtenější