Novinky

Dále má ÚOHS připomínku, že bylo zvoleno užší zadávací řízení, které omezí počet uchazečů a tím i možnost konkurence. Co to v tomto případě přesně znamená a proč tomu tak je?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Dále má ÚOHS připomínku, že bylo zvoleno užší zadávací řízení, které omezí počet uchazečů a tím i možnost konkurence. Co to v tomto případě přesně znamená a proč tomu tak je?

Odpověď: MF žádným způsobem neomezuje počet ani okruh uchazečů. Jak otevřené, tak i užší zadávací řízení jsou dvě standardní a v zásadě z pohledu zákona o veřejných zakázkách rovnocenná zadávací řízení, která je možné použít v případě jakékoliv veřejné zakázky. Rozdíl v obou typech řízení spočívá pouze v tom, že zatímco v otevřeném řízení všichni uchazeči obdrží komplexní zadávací dokumentaci a podávají komplexní nabídku včetně prokázání kvalifikace, v užším řízení uchazeči nejprve zadavateli prokazují, že splňují kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem, a teprve těm uchazečům, kteří splnění kvalifikace prokáží, bude poskytnuta kompletní zadávací dokumentace a následně podávají svou nabídku. Zákon o veřejných zakázkách rovněž umožňuje, aby zadavatel omezil absolutním číslem počet uchazečů, kterým následně poskytne kompletní zadávací dokumentaci, nicméně tohoto práva MF nevyužívá a tedy všem uchazečům, kteří prokáží způsobilost realizovat předmětnou veřejnou zakázku, bude zpřístupněna zadávací dokumentace.

Oba typy zadávacího řízení jsou tedy zcela transparentní a nedochází k diskriminaci žádného z uchazečů.

Důvodem pro volbu užšího řízení byla v daném případě skutečnost, že kompletní údaje o jednotlivých lokalitách jsou velmi obsáhlé a budou uchazečům zpřístupněny formou tzv. "dataroom", přičemž MF bude rovněž organizovat prohlídky místa plnění. Z logistického hlediska je proto vhodné, aby byly přístup k dataroom a prohlídky umožněny pouze kvalifikovaným uchazečům, kteří jsou schopni předmět veřejné zakázky realizovat.

Doporučované

Nejčtenější