Novinky

Jak chce ministerstvo financí u tak obří zakázky ošetřit, aby nedocházelo ke snahám o její ovlivnění?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 10. 6. 2008
Komu: Hynek Paštěka, Právo
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: Jak chce ministerstvo financí u tak obří zakázky ošetřit, aby nedocházelo ke snahám o její ovlivnění?

Odpověď: Komplexní veřejná zakázka sama o sobě riziko korupčního jednání nezvyšuje, naopak jej velmi významně eliminuje. Jednak tím, že namísto více než 1000 potřebných dalších dílčích veřejných zakázek jde v této variantě pouze o zakázku jedinou, a dále tím, že tato jedna zakázka bude pod mnohem větším veřejným dohledem než jsou v současné době zadávané zakázky.

Vláda a MF se snaží o maximální transparentnost.

Nejčtenější