Novinky

Ministerstvo financí rozhodlo o vyloučení sdružení PPF ze soutěže o ekologickou zakázku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Ministr financí dnes na základě doporučení kvalifikační komise rozhodl o vyloučení sdružení PPF ze zadávacího řízení na odstranění starých ekologických zátěží.

MF obdrželo několik podnětů od uchazečů, upozorňujících na pochybnosti ohledně kvalifikace sdružení PPF, kterými se v minulém řízení ÚOHS nezabýval. MF bylo podle zákona povinno tyto pochybnosti prověřit. Aby MF předešlo nařčením o nerovném přístupu k uchazečům, navíc, nad rámec zákona prověřilo ve stejných aspektech i ostatní uchazeče, kteří se kvalifikovali do druhého kola soutěže. Tito uchazeči mají kvalifikační předpoklady v pořádku.

Sdružení PPF bude mít nyní patnáctidenní lhůtu pro podání námitek. Poté se případně může znovu obrátit na ÚOHS, který přezkoumá nové důvody vyloučení a MF je připraveno rozhodnutí ÚOHS respektovat.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Doplňující informace

Sdružení PPF je sdružení firem:

  • PPF Advisory (CR) a.s.
  • ECOSOIL SÜD GmbH
  • AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  • DEKONTA, a.s

Uchazeči, kteří splnili kvalifikační kritéria a v tuto chvíli jsou ve druhém kole soutěže:

  • Environmental services, a.s.
  • GEOSAN GROUP a.s
  • Marius Pedersen Engineering a.s.

Nejčtenější