Novinky

MF vyvrací nepravdivá tvrzení o komplexní ekologické zakázce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

"Neprůstřelný supertendr "
Euro | 7.6.2010 | strana: 44 | autor: Čestmír Klos

Euro - Jak se ukazuje, výběrová komise má velkou moc. Původně v ní mělo být po zástupci z ministerstev životního prostředí a průmyslu, po jednom politikovi z ODS a ČSSD a tři představitelé ministerstva financí. Seznam skutečných členů komise, který předložil týdeníku EURO vrchní ředitel správy majetku Tomáš Uvíra, vyráží dech. Všichni jsou z ministerstva financí, seřazeni dle subordinace – první náměstek ministra Ivan Fuksa, druhý vrchní ředitel Tomáš Uvíra, dva ředitelé odborů a vedoucí oddělení, který má staré zátěže na starost.

Reakce MF:

Toto tvrzení není pravdivé, neboť výběrová, resp. hodnotící komise byla stanovena vládou dne 5. října 2009 a v této komisi jsou zástupci i ostatních resortů. Seznam, který autor článku obdržel od vrchního ředitele Uvíry, je seznam členů kvalifikační komise, tj. komise, která posuzuje, zda byly předložené požadované dokumenty v souladu se zadávací dokumentací, a toto také Tomáš Uvíra panu redaktorovi vysvětloval na osobní schůzce. Složení komise tudíž nikomu „vyrazit dech“ nemůže.


 

Euro - Přezíravost k partnerům však bylo mnohem více cítit při přípravě zadávací dokumentace. Na ministerstvu životního prostředí a v České inspekci životního prostředí ji viděli až po vyhlášení výběrového řízení. Co kdyby jim do toho chtěli mluvit? Zůstalo množství nevyřízených připomínek a odborných výhrad.

Reakce MF:

V žádném případě se nejedná o přezíravost, za tento tendr odpovídá MF a zadávací dokumentace je plně v kompetenci MF. Hlavní zásady pro zadávací dokumentaci schválila vláda a MŽP na zasedání vlády nepožadovalo, aby se účastnilo přípravy finální verze zadávací dokumentace.
V žádném případě nezůstaly žádné připomínky MŽP a ČIŽP nevyřízené, a to včetně odborných výhrad. MF veškeré připomínky a výhrady, které obdrželo, vysvětlilo, a je ochotno se ke všem novým vždy postavit čelem a vysvětlit.


 

Euro -Na obou ministerstvech a také v terénu se teď odehrávalo rozsáhlé roční šetření Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřené na peněžní prostředky na odstraňování starých zátěží. Zveřejnění kontrolního závěru dosud vázne, ale říká se, že supertendr ještě nezačal, a už se zasloužil omnoho negativních zjištění.

Reakce MF:

Toto je negativní tvrzení naprosto bez důkazů - pan redaktor neuvádí, jaká negativní zjištění má na mysli.


 

Euro -Výběrové zřízení lze zrušit, je-li v rozporu se zákonem. Hybášková si je jista, že se supertendrem se začne porušovat zákon o veřejných zakázkách i původní zákon o privatizaci, a proto by se cesta k zastavení zakázky měla najít. Politička je přesvědčena, že s tímto typem zakázek k nám přichází nepříliš akceptovatelný jev privatizace státních služeb. Do způsobu sanací nebudou státní úředníci moci mluvit. „Je to typicky české. Po vyhlášení tendru všichni, kdo se dosud starali oodstraňování průmyslových zátěží, najednou znejistěli a přestali sanovat. Zavládl stav právní nejistoty,“ komentuje Hybášková. Vrchní ředitel Uvíra však tvrdí, že se všechno odehrává stejně jako dřív.

Reakce MF:

K tvrzením paní Hybáškové:

  1. „jev privatizace státních služeb“ - Není pravda, žádnou státní službu za nás nebude vítěz vykonávat.
  2. „do způsobu sanací nebudou státní úředníci moci mluvit“ - Není pravda, stejně jako doposud, i nadále do způsobu sanací bude mluvit ČIŽP.
  3. „všichni (...) najednou znejistěli a přestali sanovat“ - Není pravda, sanuje se podle uzavřených smluv, nikdo práce nezastavil, i nadále MF vypisuje zakázky.
  4. „zavládl stav právní nejistoty“ - Žádný takový stav nemohl nastat, vše probíhá v souladu se zákony.

Tento odstavec je typicky nevyvážený - prostor je dán naprosto zkresleným a argumenty nepodloženým tvrzením, naproti tomu konkrétní argumenty MF jsou shrnuty do jediné krátké a obecné věty. Je to bohužel snadný způsob, jak uměle vyvolat negativní emoce na toto téma - odvolat se na tvrzení, která jsou nezdokladovatelná a zavádějící s tím, že MF je upřen stejný prostor pro vyjádření, ačkoliv zástupci MF s novináři hovořili poměrně dlouhou dobu a všechny položené otázky zodpověděli.


 

Euro - Má věřit tajnůstkářským úředníkům, že je všechno v pořádku? Nebo obavám, že čím větší tendr, tím větší chuť na korupční jednání?

Reakce MF:

Autor opět vyvolává dojem, že je zde v tomto tendru něco tajného, nekalého. Přitom ale všichni zástupci médií, kteří projevili zájem, vždy od Ministerstva financí obdrželi veškeré podklady, které požadovali, absolvovali řadu schůzek a rozhovorů se zástupci MF a veškeré dotazy jim byly zodpovězeny.

 

Nejčtenější