Novinky

Tomáš Uvíra - v pořadu ČT1: Otázky Václava Moravce II.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Rozhovor s Tomášem Uvírou, vrchním ředitelem skupiny Správa majetku

Spory o superzakázku, ve hře 115 miliard

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nerušit, ale prozkoumat, tak se k takzvané superzakázce jednomu z největších státních tenderů posledního desetiletí postavil nový ministr financí Eduard Janota. Pro úplnost. Jde o výběrové řízení na odstranění ekologických škod, ke kterým došlo před rokem 1989. Rekordní superzakázka se může vyšplhat až ke 115 miliardám korun. Topolánkova vláda ji vypsala letos. Na konci dubna vybrala do druhého kola z 6 přihlášených firem jen 3. Na problémy kolem tenderu jako možné předražení, korupci, neprůhlednost a hrozbu mezinárodních arbitráží upozorňuje nevládní organizace Transparency International.

Eduard JANOTA, ministr financí /nestraník/ /natočeno 11. 5. 2009/
--------------------
V dané chvíli není důvod, jakkoliv projekt přerušit, protože k tomu nemám ani žádné argumenty, které by mě k tomu vedly. Existují jisté spekulace, ale to jsou opravdu spekulace a já je nehodlám, nehodlám jim jakkoliv, jakkoliv podlehnout v dané chvíli. Naopak, kdybych v této chvíli projekt přerušil, bylo mi právníky řečeno z ministerstva financí po jasné debatě, že by hrozily rizika arbitráže České republice. To já prostě v žádném případě nemohu dopustit.

Václav MORAVEC, redaktor
--------------------
Podle nevládní organizace Transparency International je zrušení zakázky jediným možným řešením, jak vyvrátit všechny pochybnosti, které tender od začátku provázejí.

David ONDRÁČKA, ředitel české pobočky Transparency International
--------------------
Tato zakázka svým objemem je riziková z hlediska korupce a ten temný scénář kolem ní se naplňuje úplně do puntíku. To znamená, máme málo uchazečů, tím pádem bude malý tlak na nízkou cenu a bude větší pravděpodobnost, že firmy uzavřou nějakou formu tiché dohody, kartel a dohodnou se na cenové nabídce, která nebude výhodná pro stát. Čili v tomto směru to riziko, že stát uzavře zakázku mnohem dráž, než by ji uzavřít mohl, je prostě velmi vysoké a z toho důvodu si myslím, že to je zakázka, která by měla být zastavená a rozhodně ne schvalovaná nyní.

Václav MORAVEC, redaktor
--------------------
Všechny tři skupiny, které neuspěly v prvním kole superzakázky na odstranění ekologických škod, se proti vyřazení odvolaly. Do druhého kola postoupily firmy Geosan Group, Marius Pedersen Engineering a společnost Environmental services. Ve druhém kole už bude rozhodovat jen cena, kterou uchazeči státu nabídnou. Tu by měli oznámit za necelé čtyři měsíce po prostudování jednotlivých případů.

Eduard JANOTA, ministr financí /nestraník/ /natočeno 11. 5. 2009/
--------------------
Na druhé straně jsem byl jednoznačně ujištěn, že v podstatě projekt může dospět do svého závěru, to znamená do fáze, kdy ne ministerstvo financí, ale vláda bude projednávat návrh smlouvy s tím vítězným subjektem, který, který tuto zakázku získá, a pokud vláda tuto smlouvu neschválí, to znamená, že ministr financí ji nepodepíše, tak v tomto momentu nehrozí riziko žádné arbitráže a proces se prostě bez jakýchkoliv následků zastavuje. Čili toto je pro mě dnes prostě natolik významná informace, že se podle této informace budu v dalším postupu řídit.

Václav MORAVEC, redaktor
--------------------
Superzakázka se dostala znovu do hledáčku českých médií i kvůli personálnímu obsazení nové vlády. Původní kandidát na ministra financí Tomáš Uvíra, který je vrchním ředitelem ministerstva financí a za superzakázku odpovídá, se nakonec ministrem nestal.

Rozhovor

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dodejme, že prověření takzvané superzakázky je jednou ze 27 podmínek a doporučení nebo či doporučení ze strany sociálních demokratů pro hlasování o důvěře kabinetu premiéra Jana Fischera. A dalšími hosty Otázek jsou právě vrchní ředitel ministerstva financí Tomáš Uvíra, vítejte v České televizi, děkuji, že jste přijal mé pozvání, dobrý den.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A pak poslanci rozpočtového výboru, místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Krásnou neděli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hezkou neděli a také druhý člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, tentokrát z ODS Michal Doktor, vítejte v České televizi, hezký dobrý den i vám.

Michal DOKTOR, poslanec, člen sněmovního rozpočtového výboru /ODS/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Začněme u vás, pane řediteli Uvíro. My víme, že ti tři neúspěšní uchazeči z prvního kola oné superzakázky se odvolali, už víte či tušíte, jaký je výsledek, jestli ministerstvo financí seznalo to odvolání jako oprávněné?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Ministerstvo financí prověřilo jejich odvolání a vyhodnotilo, že původní rozhodnutí ministerstva financí je naprosto v pořádku, tudíž odmítlo jejich odvolání. Tito neúspěšní zájemci nyní mají možnost se odvolat k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle vašeho názoru, aby tady byly rozptýleny pochybnosti kolem toho supertenderu, bylo by to dobré, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože podle našich informací Transparency International také podala podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby ten celý supertender prověřil právě ÚHOS.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Celý postup této zakázky je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tudíž možnosti k odvolání jsou dány zákonem a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude postupovat v souladu se zákonem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jako dva poslanci rozpočtového výboru, státní rozpočet do budoucna, pokud ten supertenderu bude nějakým způsobem dotáhnut do konce, bude kontumován, ne konzumován, nikoliv kontumován, to se možná také stane, ale konzumován, tak to budou náklady na státní rozpočet. Jste jako členové rozpočtového výboru přesvědčeni o tom, že máte dostatek informací, pane místopředsedo Dolejši, o celém tom supertenderu?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Já si myslím, že ty obavy vznikly právě proto, že informace nemá prakticky nikdo, protože na výstupu je nějaký obrovský balík peněz a i z toho důvodu, že jde o nejistý obrovský balík peněz, tak se tady mluví o podání stížnosti na Ústav pro ochranu hospodářské soutěže, protože nikdo vlastně dnes neví, kolik bude utraceno za ty ekologické sanace, jestli ta kontaminace, která historicky vznikla velmi dávno, jestli se nerozšířila nebo jestli náhodou v těch dějinách privatizace nedošlo k tomu, že byly poskytnuty tomu nabyvateli takové výhody, které si ani nezasloužil. Zkrátka je to malé prodloužení, říkám malé tedy v rozsahu 100 a více miliard korun, malé prodloužení tunelu z 90. let, proto jsou kolem toho tak velké obavy, proto se to nechce dát jednomu, jednomu vítězi, protože ten jeden vítěz si víceméně opravdu tím kartelovým způsobem může dohodnout malou domů a já si myslím, že tohle je jedna z největších chyb, kterou minulá vláda udělala a její dědicové, tedy v tomto případě pan ministr Janota, by udělal dobře, aby byl velmi opatrný. Já jsem slyšel pana premiéra, ten to skutečně chce přezkoumat, protože ty obavy nejenom politické, ale i věcné jsou na místě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane poslanče, vy máte, řekněme, podobné hodnocení onoho supertenderu, to, že rozpočtový výbor nemá dostatek informací.

Michal DOKTOR, poslanec, člen sněmovního rozpočtového výboru /ODS/
--------------------
Tak já po celou dobu, kdy mluvil pan kolega Dolejš, jsem nesouhlasně vrtěl hlavou, a to tedy významně nesouhlasně. Já myslím, že používá zbytečně silné výrazy a dopouští se řady omylů. První omyl říká, že informace nemá téměř nikdo. Já tedy jsem si vyzvedl informaci o tom, kolik subjektů a kolik zájemců projevilo zájem o dokumentaci, která byla zcela veřejná, byla veřejně dána k dispozici, na půdě ministerstva financí je to osmdesát subjektů, každý, včetně novinářů, mohl přijít a vyzvednout si zadávací dokumentaci té soutěže. Za druhé, za druhé, budete mít svůj prostor, budete mít svůj prostor.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Pardon, pane kolego, jenom bych vás, jenom bych vás korigoval, o tyto informace mně nešlo, mně nešlo o informace o veřejné zakázce, ale informace, kolik ta sranda nás bude stát a nikdo neví, kolik ty náklady budou činit do té doby, dokud se nepřezkoumá prostě analýza těch ekologických rizik, a to se může přezkoumat tehdy v jednotlivých kauzách, když český úřad, Česká inspekce životního prostředí prostě vydá správní rozhodnutí. Takže v tuto chvíli to opravdu neví nikdo.

Michal DOKTOR, poslanec, člen sněmovního rozpočtového výboru /ODS/
--------------------
Za druhé, použil jste výraz tunel, tunel 90. let, velmi dobře víte, že gró té zakázky, respektive toho závazku státu, který činil, činí v součtu zhruba 172 miliard, je důsledkem extenzivního hospodaření z let, kdy vláda, komunistická strana tedy před rokem 92 a abych byl korektní, musím také doříci, že zhruba 36 miliard rozdal Miloš Zeman v kampani roku 2002, kdy jezdil po Kladensku, Královéhradecku, Moravskoslezském kraji a říkal, tenhle problém vyřešíme za tolik miliard, tohle, tenhle problém za tolik miliard a tahle vláda nemůže udělat nic jiného, než se k těm závazkům přihlásit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když, pane řediteli Uvíro, a na to, tuším, naráží Jiří Dolejš, kolik to vlastně daňové poplatníky bude stát, což se asi dozvíme, pokud ten tender skončí, ale Transparency International říká, odhady jsou 80 miliard, takže nepůjde o celou částku 115 miliard. Pokud vy byste měl daňovému poplatníkovi říct, kolik to vlastně může stát daňového poplatníka.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Tak já za prvé bych chtěl říct, že u každé lokality, u které chceme odstranit tu ekologickou zátěž, jsou analýzy rizik, kde je napsáno, jasně zdokumentováno, co vše se má odstranit. U řady z nich významné části je dokonce i to rozhodnutí ČIŽPu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
České inspekce životního prostředí.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
... České inspekce životního prostředí, tam, kde rozhodnutí ČIŽPu není, tak České inspekce životního prostředí se vyjádřila, to znamená, ty limity jsou jasně dané. Takže nacenit, kolik to bude stát, je pro tyto společnosti velmi, nechci říct jednoduché, ale je to ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nemůžou tedy přehodit, nemůže to stát dvojnásobně tolik, kolik bude stát samotné odstraňování ekologických škod. To znamená, když si vymyslím reálné odstranění 40 miliard a oni nadhodnotí a domluví se mezi sebou ty tři, které postoupily do druhého kola, může to stát 80 miliard.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Já tady tyhle slova, jako že se někdo spolu domluví a budou kooperovat a budou, celé to výběrové řízení bude jakoby nějaký komplot, prostě to musím odmítnout, to prostě možné není. To bychom nemuseli dělat žádnou zakázku v týhle tý zemi. Prostě toto, toto já odmítám tuhle tu diskusi. Co je pro nás důležité je, že nyní je spousta subjektů a říkají, kolik to může stát, ale to jsou jenom pocity. Nikdo z nich si ty kalkulace nedělá, my jako ministerstvo financí to číslo ani říct nemůžeme. I kdybychom ho věděli a já vám ani nepotvrdím, jestli ty analýzy máme, nebo ne, říct nemůžeme, protože kdybychom ho řekli, tak je to cenotvorná informace pro ty uchazeče a oni ví, že když to umí dělat levněji, tak by se snažili dostat k té částce, kterou by ministerstvo financí během té zakázky sdělilo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale ..., ano.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Co vám můžu, co vám můžu ale přislíbit je, že vláda při tom, když bude projednávat tu vítěznou, tu nabídku té vítězné společnosti, dostane od ministerstva financí veškeré relevantní informace pro to, aby se mohla rozhodnout, jestli ta nabídka je výhodná, nebo není.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy můžete z pohledu KSČM říci, jestli ten supertender bude hrát nějakou roli při tom, jak se budete rozhodovat o vyslovení důvěry vládě Jana Fischera, pane místopředsedo?

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Určitě to není jediný faktor, i když si myslím, že tato vláda by obecně neměla privatizovat a neměla uzavírat tak obrovské, obrovské kauzy, jako je tato. Takže pokud se do toho pohrne, tak to nebude vláda prozatímní, ale vláda na špinavou práci a takovou vládu my určitě nepodpoříme. Já bych jenom vrátil míček panu poslanci Doktorovi, když hovořil o té devastaci dob dávno minulých. Ono se od toho ale bohužel musí také odečíst to, že privatizace, velká privatizace průmyslu počátkem 90. let proběhla v řadě případů pod cenou. Asi se těžko budeme vracet k privatizačním kauzám, tam je to mnohdy i promlčená záležitost, ale uvědomme si, že když k té privatizaci pod cenou teď dáváme další bonus, a to je tedy ta kompenzace historických ekologických škod za spornou cenu, tak si myslím prostě, že se někteří namastí dvakrát, a to není v pořádku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, pane ...

Michal DOKTOR, poslanec, člen sněmovního rozpočtového výboru /ODS/
--------------------
Tak v každém případě je třeba znovu zopakovat ty, je to vymahatelný závazek státu, stát bude-li odkládat plnění těchto povinností, podstupuje příliš velké riziko případných arbitráží, soudních sporů a samozřejmě dopočitatelného plnění. To si rozhodně nepřejete snad ani tedy vy, já tedy, já tedy určitě ne. Každý odklad plnění toho závazku také znamená zdražení, my přece za sebou máme historickou zkušenost spočívající v tom, že to byl ministr financí Bohuslav Sobotka, který přerušil plnění ekologických závazků a tehdy vymahatelných smluv a v průběhu dvou let zdražil to výsledné plnění ekologických závazků, tehdy uzavřených smluv zhruba o 3 až 5 miliard korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy říkáte, pane vrchní řediteli, že vláda Jana Fischera bude mít onu možná cenovou kalkulaci, až bude rozhodovat o těch cenových nabídkách, které teď mají předložit ti tři uchazeči, kteří postoupili do druhého kola. Můžete nám tedy ale aspoň prozradit, jakým způsobem pak státní rozpočet bude platit v případě, že bude právě konzumována ona, ona superzakázka, tedy nějaká firma ji vyhraje, tak jaký dopad to bude mít na státní rozpočet, což bezesporu tady bude zajímat oba dva členy rozpočtového výboru.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
To je velmi dobrá otázka, protože celý tenhle ten supertender, jak ho nazýváte, je velmi výhodný v této době krize. Vláda, pokud odsouhlasí, ať už to bude Fischerova, nebo následující vláda, odsouhlasí vítěze, v tento moment se celá vítězná částka promítne pouze výkaznictví, ve výkaznictví do deficitu státní, veřejných financí. Vzhledem k tomu, že HDP pokles by měl být o víc než 2 procenta, tudíž z toho nejsou, neměly by být žádné sankce vůči České republice. Stát nezaplatil zatím jedinou korunu, a pokud bude tato zakázka opravdu odsouhlasená, očekáváme, že v následujících dvou letech nebude ani muset platit státu ani korunu té firmě, která bude odstraňovat. Ta firma bude pracovat, to znamená, bude, bude mít tuhle tu velkou zakázku v objemu, který je opravdu velmi významný. A Česká republika bude platit až po odstraňování těch ekologických zátěží, což je nejdříve tak za dva roky. Takže ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Možná, že by se to promítlo v rozpočtu až na rok dva tisíce ...

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Deset, jedenáct ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako faktické částky, které budou odcházet ze státní pokladny v cash.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Ano, ano, ale už, ale už se to nepromítne do deficitu veřejných financí, tudíž to bude velmi velkým přínosem jak pro přijetí eura, tak pro dodržování pravidel pak tu stability a růstu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na jak dlouho v čase bude v tom samotném pokladním plnění, tedy posílání peněz té firmě, ona superzakázka rozvržena.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Co se týká toho posílání peněz firmě, tam bych to jenom opravdu zpřesnil. Dostanou peníze tehdy, když, když odstraní ekologickou zátěž. Bude záležet na té firmě, jak rychle bude odstraňovat ekologickou zátěž. Vzhledem k tomu, že cena je zafixovaná, budou se snažit samozřejmě to odstraňovat co nejrychleji, no, a bude záležet na částce, kterou, kterou nabídnou k odstranění.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo Dolejši, jestliže tady předchozí vlády daly nějaký závazek, a o tom mluvil Michal Doktor jako váš politický oponent, tak jak by KSČM ty závazky, kdyby je rušila, tak by tedy hrozily arbitráže, možná ještě větší dopady na státní pokladnu, než pokud dojde k odstraňování těch ekologických škod. Jak byste to řešili vy alternativní jako KSČM.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Tak, za prvé já nezpochybňoval ekologické smlouvy, které vznikly historicky, prostě je to nepříjemná věc, která se váže tedy na průběh privatizace počátku 90. let, ale tyto smlouvy by dodrženy být měly. Ale jde mi o to vyvinout maximální tlak na to, aby se za prvé tlačily ceny těch ekologických sanací dolů. Za druhé započtení těchto věcí by mělo být přezkoumáno rovněž, zkrátka některé firmy a další nabyvatelé možná nejsou těmi oprávněnými, je třeba to opravdu důsledně prošetřit. To je z hlediska úspor. A pokud jde o budoucnost, tak tady se kalkuluje, že pravděpodobně se ty částky každoročně budou platit z privatizačních výnosů. A my jsme v situaci, kdy Česká republika už je poměrně hodně zprivatizovaná, my máme ten státní sektor v Evropě jeden z nejnižších, jeho váha. Takže si myslím, že další privatizace je věc už principiálně sporná, rozhodně ty velké objemy privatizační, počínaje ČEZem a konče Letištěm Praha, by neměly být realizovány dočasně, až přijde jiná vláda a zprivatizuje to sama na své politické triko a na své jaksi politický profit, ale neměla být privatizována vůbec. V tom případě samozřejmě generovat ty zdroje na úhradu nebude jednoduché, zvlášť když se nám příjmy státních rozpočtů snižují tím, že zatím vláda, ale zatím ani sociální demokracie neslyší na ozdravení příjmové báze, protože změna příjmových daní se nedá stihnout do konce letošního roku, tím pádem nejbližší možné zvýšení příjmů státního rozpočtu z titulu daňových změn může přijít až v roce 2011. Pokud jde o započtení, započtení těch sto miliard, tak pokud by se to stalo v příštím roce, protože tato vláda možná skutečně nevyhlásí, nevyhlásí výsledek a nestihne se to, tak kdyby to bylo v příštím roce, tak k těm plánovaným necelým pěti procentům deficitu na HDP by přibyly minimálně, tak odhaduji, dva procentní body. Což sice by nebyl důvod pro spuštění nějakých sankcí, ale na druhou stranu by to poznamenalo prostě, v metodice ESA by se to vykazovalo, a to hodnocení naší republiky v očích investorů, v očích prostě těch, kteří jsou o obchodování v naší zemi zajímají, by bylo horší. Prostě ten rating by šel dolů. Takže handicap to nepochybně je a otázka toho času, já si myslím, že to je hlavní argument těch, kteří to chtějí dotáhnout, ale zní mi poněkud vyděračsky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane vrchní řediteli.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Jako já, jste z rozpočtovýho výboru, já bych strašně nerad dělal tady přednášku o tom, co je v Paktu stability, jaký jsou pravidla, co to jsou privatizační zdroje. Tím, že odkládáme, tuhle superzakázku odložíme, ty výdaje na rok 2001, ulehčíme současné těžké situaci. Obrovský pozitivum. Meziprivatizační zdroje je zařazeno, jsou zařazeny i dividendy ze státních podniků nebo z podniků, kde má stát nějaký podíl ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako například ČEZ.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
... například ČEZ, přesně tak. Takže není potřeba pro to nic privatizovat, aby se hradilo těch 7 miliard ročně, proto jsme i těch 7 miliard dali do té smlouvy, to znamená, my jsme schopni z těch dividend tento závazek hradit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, zastropování toho, co bude ročně hrazeno právě těmi 7 miliardami.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Přesně tak.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Pan ředitel to určitě ví, jaká fronta už se na tyto peníze stojí, že jsou tam prostě různé účely a ty tím pádem nebudou naplněny.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Dobře, ale to je právě, to je právě ten problém těch politiků, že oni chtějí platit ty nové věci a na ty staré zapomínají. Ten problém, jak říkáte časový, že vydrží, prosím vás pěkně, za 18 let, kdy ten závazek existuje, se odstranilo pouze 25 procent, a to z mého pohledu jenom proto, že to těm politikům nevyhovovalo, protože by museli vykazovat vysoký deficit ve státním rozpočtu. To znamená právě, že úřednická vláda je na to z mého pohledu ideální, aby vyřešila tento odborný problém, protože dneska už je to opravdu jenom odborný problém ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, vy si myslíte, že by to měla právě úřednická vláda dotáhnout do konce to výběrové řízení?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Já, já se domnívám, že to je vláda odborníků, tudíž diskuse by měla být odborná, oproštěná od veškerých těch politických vlivů, jestli je to výhodné z politických důvodů, či, či nikoliv. Samozřejmě bude záležet na panu premiérovi Fischerovi, my jako ministerstvo financí ten materiál zpracujeme, 13. 8. dostaneme nabídky, předložíme je vládě a bude záležet na panu premiéru Fischerovi, zda ho zařadí na jednání jeho vlády nebo vlády, vlády nastupující.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy si myslíte v tom dobrém, že to dovede ministerstvo financí zúřadovat od toho srpna, tedy kdy by mohla Fischerova vláda, pokud by Jan Fischer se rozhodl vzít na sebe tu odpovědnost, rozhodnout o superzakázce a o nějakém případném vítězi, kdy by se o tom dalo hlasovat ve vládě?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Pokud do toho nevstoupí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pokud vše poběží v tom nejkratším možném termínu, lze na přelomu devátého, desátého měsíce tento materiál předložit vládě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste o místo v úřednické vládě Jana Fischera přišel, protože jste byl žhavým kandidátem na post ministra financí a právě česká média referovala o tom, že máte být tím, kdo zúřaduje onu superzakázku, že navíc máte mít blízko k J&T, jednomu z uchazečů. Mrzelo vás to, když jste přišel o post ministra financí právě kvůli tomu možnému střetu, střetu zájmů, jak o tom referovaly deníky?

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Já nevím, co bylo důvodem toho, proč pan premiér Fischer se rozhodl, jak se rozhodl, jak se rozhodl, je to naprosto jeho, jeho svobodné rozhodnutí, já jsem do toho žádné emoce nedával. Záležitost J&T prostě, ten celý tender je nastaven tak transparentně a s takovými, s takovým režimem, že ho nikdo nemůže ovlivnit. V jakém jiném tenderu má veřejnost k dispozici smlouvu jako v tomto případě, kdokoliv si ji může vyzvednout a v prosinci jsme ji k dispozici dal, jak tady řekl pan poslanec Doktor, kolem 80 subjektů o to projevilo zájem. V prvním kole se hodnotilo, jestli ty jednotliví, ti jednotliví zájemci předložili dokumenty, které tam byly vypsány, to znamená, předložil, nepředložils. Tam nebyl žádný, žádné rozhodování, jestli, jestli ano, ano, či ne, nějaké pocity, prostě předložils, nepředložil a vítěz bude ten, kdo dá nejnižší cenu. Na to jsou objektivní kritéria, objektivnější výběrové řízení si neumím představit. Musím říct, že jste na to opravdu hrdý, že se mi podařilo tento projekt takovýmto způsobem zorganizovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane poslanče Doktore, v případě, že by ten tender padnul pod stůl, ať už z jakýchkoliv důvodů, jaké by bylo variantní řešení, aby stát své, své závazky, řekněme, splatil, to znamená, aby to, k čemu se zavázal, dotáhl do konce v souvislosti s ekologickými škodami. To znamená, když ne superzakázka, tak jaká alternativa jiná.

Michal DOKTOR, poslanec, člen sněmovního rozpočtového výboru /ODS/
--------------------
Tou jedinou alternativou, ne příliš tedy akceschopnou a také proto se hledala ta náhrada, aby stát vyřešil ty závazky v nějakém sledovaném období a v době, kdy z hlediska růstu těch cen předpokládaných je to ještě pro něj zajímavé a kdy je schopen těm závazkům dostát, je postup po jednotlivých zakázkách. To znamená, každý jediný případ, každé, každou, každý jediný závazek, každý jediný prohřešek z minulosti, soutěžit zvlášť, podotýkám, že vedle toho kritizovaného tenderu, to znamená vypisovat zhruba jeden tisíc sto malých drobných výběrových řízení, která jsou z mého pohledu, a myslím si i z laického pohledu kohokoliv zvenčí, tak náchylná ke korupci daleko více, nežli otevřená soutěž, kdy může kdokoliv přijít a přečíst si zadávací dokumentaci a kdokoliv zvážit, jestli se stane účastníkem té soutěže. 1100 rozhodnutí někoho, kdo rozhoduje o tom, komu ta zakázka bude poskytnuta, 1100 razítek úředníků, které všechny není třeba vyjmenovávat, je podle mě daleko korupčnější prostředí, ale především je to daleko pomalejší a daleko dražší metoda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně si nemyslíte, že ten supertender má nějaká rizika, viz hrozba arbitráží, jak na to upozorňuje Transparency International.

Michal DOKTOR, poslanec, člen sněmovního rozpočtového výboru /ODS/
--------------------
Já myslím, že ta, ta výtka, hrozba nebo upozornění je natolik obecné a vychází spíše z pocitu, nežli nějakých legitimních věcných připomínek, protože já neznám žádný dokument Transparency International, který by napadal tu dokumentaci, to je na tom to zvláštní, že vlastně ta výtka je obecná, pro mě bude daleko důležitější stanovisko ÚHOSu, který se tím zabývá. Je to nezpochybnitelná instituce, kterou já respektuji. Názor občanského sdružení je stejně vážený jako názor kohokoliv jiného ve společnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane řediteli Uvíro, jaká počítáte na ministerstvu financí s tím plánem B, pokud by nakonec padl supertender a je pravdivá ta informace, se kterou přišel ministr financí Eduard Janota, že pokud teď by to bylo zastaveno, tak že by hrozily sankce arbitráží, tudíž pravděpodobně ministr financí Eduard Janota dotáhne do konce i to druhé kolo.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Tady je velmi důležitá jedna věc. My jsme zvolili variantu takzvané kvazikoncese, která umožňuje zrušit to výběrové řízení na konci vládou. Kdybychom dělali klasické výběrové řízení, tak to možné není. Takže vláda má na konci možnost volby, to bylo pro nás velmi důležité. V případě, že by se tak nestalo, tak samozřejmě půjdeme těmi 1100, možná i více zakázkami, ročně jsme schopni jich dělat kolem 200, takže minimálně pět let budeme zadávat tyhle ty, tyhle ty zakázky a ty důležité efekty, které očekáváme, zastropování výdajů, ten pozitivní vliv na deficit a na státní rozpočet v příštím a přespříštím roce, to všechno, o to bychom všechno přišli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to, že by ten supertender, to odmítáte v souvislosti, jak říkáte a označuje to i Michal Doktor za transparentní zadávání toho tenderu a ty podmínky, tak byste neřekl, že to je šito například J&T, kdy vás právě české, české deníky obviňovaly i právě z těchto vazeb.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Já nevím, jestli jste mě poslouchal ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Já vás poslouchám pozorně, vy, vy ...

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Ale prostě já, není to na nikoho šito, my jsme vzali, co se týká prokazování kvalifikace a schopnosti tu zakázku realizovat, jsme použili věci, které my běžně používáme při těch zakázkách jednotlivých. To znamená, nejsou tam žádné vymyšlené nebo uměle vytvořené nebo vytvořené podmínky. Už to, že se přihlásilo 6 subjektů, je důkazem, že, že ta zakázka byla dělána tak, aby se jich přihlásilo, přihlásilo co nejvíc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč KSČM nezpochybňovala hned ty úvodní podmínky ...

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Od roku 2007.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... včetně, včetně té dokumentace, protože teď vlastně právě v souvislosti s možným jmenováním, nejmenováním Tomáše Uvíry, tak se celá věc stala, řekněme, tak mediálně vděčnou, byť před tím žádná z těch politických stran, velkých politických stran nezpochybňovala zadávací dokumentaci této superzakázky, pane místopředsedo.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Možná proto, že to je mediálně věčné až teďkon, tak jste nepostřehl, že my jsme, tuším, do konce dvakrát interpelovali pana ministra ohledně té kauzy ekologických sanací. Bylo nám odpovězeno asi jako nyní tady panem ředitelem. Čili prostě někdy je to jako házet hrách na stěnu. Já bych jenom k tomu řekl jednu věc, zkrátka vezmeme zhruba 115 miliard státního závazku a svěříme ho soukromé firmě. To, že Transparency International napadla, že předmětem té zakázky je ne zcela jednoznačný rozsah i cena, to si vyřeší Úřad na ochranu hospodářské soutěže, to máte nepochybně pravdu. Na to musíme počkat. Ale v každém případě tento způsob řešení ekologických škod je tak problematický, že bych velmi dobře radil této vládě, aby nespěchala a aby skutečně to řádně, řádně prošetřila, protože zkrátka pak už se bude jenom platit a ti, kteří čekali na ty privatizační výnosy, ať už to byly systém důchodového zajištění, ať už to byly nemocnice, ať už to byly domovy důchodců, ať již někdo z dividend, zejména ČEZu chtěl někdo mírnit cenové nárůsty, a tak dále, to všechno byly kauzy, které se opakovaně vracely a my jim vzkážeme, že prostě první, kdo přijde, bude tato firma, která dostane své peníze.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
To právě, právě, že pokud bychom postupovali standardním způsobem, tak by to bylo tak, jak říkáte. Vzhledem k tomu, že máme tu superzakázku, odkládáme příjmy, teda výdaje do budoucnosti a zastropováváme je na sedmi miliardách maximálně, tudíž můžete počítat pro tyhle ty případy s penězi, pokud získáte z dividend více než 7 miliard na všechny tyto, všechny tyto aktivity, u starého režimu by to možné nebylo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká Tomáš Uvíra, vrchní ředitel ministerstva financí, děkuji vám za účast v Otázkách a hosty byli i dva poslanci, členové rozpočtového výboru české Poslanecké sněmovny Jiří Dolejš, místopředseda KSČM a Michal Doktor z Občanské demokratické strany. Děkuji za účast a někdy příště na shledanou.

Michal DOKTOR, poslanec, člen sněmovního rozpočtového výboru /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Tomáš UVÍRA, vrchní ředitel, ministerstvo financí
--------------------
Na shledanou.

Jiří DOLEJŠ, místopředseda strany, místopředseda sněmovního rozpočtového výboru /KSČM/
--------------------
Děkuji za pozvání, na shledanou.


Zdroj: ČT 24, 17.5.2009, 13:05, pořad: Otázky Václava Moravce II.

Nejčtenější