Novinky

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Regulace
 • Daň
 • Tripartita
 • RHSD
Aktualizováno 23. 1. 2023 14:45
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu, zveřejnění zápisu z jednání ze dne 19.9.2016 a prezentace
 • Zápis z jednání ze dne 5.1.2017
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Zveřejnění zápisu z jednání ze dne 27.6.2019 a prezentace
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) pro daně a pojištění je jedním ze stálých expertních orgánů RHSD, která vznikla v roce 1990 jako tripartitní orgán a institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli k projednání předpisů a dokumentů s vysokým potenciálem ovlivnit podnikání a zaměstnanost. Podrobnosti o její činnosti lze nalézt na na internetových stránkách Úřadu vlády ČR.

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti RHSD, které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR. Pracovní tým projednává materiály předložené plenární schůzi RHSD a připravuje odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD.

Vedoucím Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD) pro daně a pojištění se stal ke dni 10. 9. 2018 Ing. Mgr. Stanislav Kouba Ph.D., vrchní ředitel sekce Daně a cla.

Členy pracovního týmu jsou experti na daňové otázky a otázky pojištění reprezentující odborové a zaměstnavatelské svazy.

Aktuální seznam členů pracovního týmu

JMÉNO INSTITUCE FUNKCE
Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.
vedoucí (zástupce MF)
MF vrchní ředitel sekce Daně a cla
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička
člen (zástupce MF) 
MF  zástupce vrchního ředitele sekce Daně a cla
Ing. Jan Ronovský
člen (zástupce GFŘ)
GFŘ ředitel Sekce řízení úřadu a zástupce generálního ředitele
Mgr. David Chovanec
člen (zástupce GŘC)
GŘC první zástupce generálního ředitele GŘC
Ing. Tomáš Machanec, MBA
člen (zástupce MPSV)
MPSV ředitel odboru sociální péče MPSV
 Jiří Šatava, M.A.
host (zástupce MPSV)
MPSV   vedoucí oddělení strategií a analýz trhu práce MPSV
Ing. Helena Rögnerová
člen (zástupce MzD)
MZd ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním MzD
Ing. Marek Cvrček
člen (zástupce VZP ČR)
VZP ČR ekonomický náměstek ředitele VZP
Ing. Petra Pospíšilová
člen (zástupce KDP)
KDP ČR prezidentka KDP ČR
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
člen (zástupce HK ČR)
HK ČR ředitel Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR
Sekretariát RHSD ČR
Mgr. David Kadečka
RHSD ČR výkonný sekretariát RHSD ČR
Ing. Jaromír Schubert
člen (zástupce USS ČR)
USS ČR prezident USS ČR
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, MSc.
člen (zástupce KZPS ČR)
UZS ČR prezident UZS ČR
Jan Wiesner
člen (zástupce KZPS ČR)
KZPS ČR prezident KZPS ČR
Ing. Miroslav Jára
člen (zástupce KZPS ČR)
SPŽ ČR  
Mgr. Petr Prchal
člen (zástupce KZPS ČR)
SČMVD právník odboru poradenských služeb SČMVD
Bc. Vít Jásek
host (zástupce KZPS ČR)
UZS ČR výkonný ředitel UZS ČR
Ing. Milan Šubrt
host (zástupce KZPS ČR)
ZSDNP  
Dr. Jan Zikeš
host (zástupce KZPS ČR)
KZPS ČR vedoucí tajemník KZPS ČR
Ing. Naděžda Pikierská, CSc.
člen (zástupce ASO ČR)
OSPZV – ASO ČR členka předsednictva ASO ČR
Ing. Jana Říská
člen (zástupce ASO ČR)
ÚzP pro Prahu 9 místopředsedkyně ÚO OSZFO Praha
Ing. Marcela Kleinová
člen (zástupce ČMKOS)
UZO ekonomka UZO
Eva Hejnyšová
člen (zástupce ČMKOS)
OS DLV v ČR hospodářka OS DLV v ČR
Bc. Jindřiška Plesníková
člen (zástupce ČMKOS)
OS KOVO specialistka na daně OS KOVO
JUDr. Vít Samek
člen (zástupce ČMKOS)
ČMKOS místopředseda ČMKOS
Ing. Martin Fassman
člen (zástupce ČMKOS)
ČMKOS hlavní ekonom ČMKOS
Ing. Jiří Nekovář
člen (zástupce SP ČR)
SP ČR předseda Expertního týmu pro daně a pojištění SP ČR
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D, MBA
člen (zástupce SP ČR)
SP ČR ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR
 Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
člen (zástupce SP ČR)
SP ČR  ekonom-analytik, manažer pro daně SP ČR 

Pracovní tým Daně a pojištění se schází dle potřeby a svolává jej vedoucí pracovního týmu.

Přehled jednání:

9.6.2014

9.9.2014

26.11.2014

9.3.2015

19.9.2016

5.1.2017

27.6.2019 

 

Doporučované

Nejčtenější