Novinky

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Regulace
 • Daň
 • Tripartita
 • RHSD
Aktualizováno 18. 7. 2019 16:30
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu, zveřejnění zápisu z jednání ze dne 19.9.2016 a prezentace
 • Zápis z jednání ze dne 5.1.2017
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Aktualizace seznamu členů pracovního týmu
 • Zveřejnění zápisu z jednání ze dne 27.6.2019 a prezentace

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) pro daně a pojištění je jedním ze stálých expertních orgánů RHSD, která vznikla v roce 1990 jako tripartitní orgán a institucionalizovaná platforma pro vedení sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli k projednání předpisů a dokumentů s vysokým potenciálem ovlivnit podnikání a zaměstnanost. Podrobnosti o její činnosti lze nalézt na na internetových stránkách Úřadu vlády ČR.

Pracovní tým pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti RHSD, které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR. Pracovní tým projednává materiály předložené plenární schůzi RHSD a připravuje odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD.

Vedoucím Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD) pro daně a pojištění se stal ke dni 10. 9. 2018 Ing. Mgr. Stanislav Kouba Ph.D., zástupce náměstka pro řízení sekce Daně a cla.

Členy pracovního týmu jsou experti na daňové otázky a otázky pojištění reprezentující odborové a zaměstnavatelské svazy.

Aktuální seznam členů pracovního týmu

JMÉNO INSTITUCE FUNKCE
Ing. Mgr. Stanislav Kouba Ph.D.
vedoucí (zástupce MF)
MF náměstek pro řízení sekce Daně a cla
Ing. Jan Ronovský
člen (zástupce GFŘ)
GFŘ ředitel Sekce řízení úřadu a zástupce generálního ředitele
Mgr. Milan Poulíček
člen (zástupce GŘC)
GŘC generální ředitel GŘC
Ing. Tomáš Machanec
člen (zástupce MPSV)
MPSV ředitel odboru sociálního pojištění MPSV
Ing. Helena Rögnerová
člen (zástupce MzD)
MZd náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M.
člen (zástupce VZP ČR)
VZP ČR ředitel Odboru vnitřní kontroly a řízení rizik VZP ČR
Ing. Petra Pospíšilová
člen (zástupce KDP)
KDP ČR prezidentka KDP ČR
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
člen (zástupce HK ČR)
HK ČR ředitel odboru legislativy, práva a analýz HK ČR
Mgr. David Kadečka
(výkonný sekretář RHSD ČR)
RHSD ČR sekretariát RHSD ČR
Ing. Jaromír Schubert
člen (zástupce Unie středního stavu)
USS ČR prezident USS ČR
Ing. Jiří Horecký, MBA
člen (zástupce KZPS ČR)
UZS ČR prezident UZS ČR
Jan Wiesner
člen (zástupce KZPS ČR)
KZPS ČR prezident KZPS ČR
Ing. Miroslav Jára
člen (zástupce KZPS ČR)
SPŽ ČR  
Mgr. Petr Prchal
člen (zástupce KZPS ČR)
SČMVD ředitel odboru poradenských služeb SČMVD
Bc. Vít Jásek
host (zástupce KZPS ČR)
UZS ČR výkonný ředitel UZS ČR
Ing. Jitka Vítková
host (zástupce KZPS ČR)
SČMVD členka dozorčí rady KZPS ČR
Ing. Milan Šubrt
host (zástupce KZPS ČR)
ZSDNP  
Dr. Jan Zikeš
host (zástupce KZPS ČR)
KZPS ČR vedoucí tajemník KZPS ČR
Ing. Naděžda Pikierská, CSc.
člen (zástupce ASO ČR)
OSPZV – ASO ČR členka předsednictva ASO ČR
Ing. Jana Říská
člen (zástupce ASO ČR)
Územní pracoviště pro Prahu 9 místopředsedkyně ÚO OSZFO Praha
Ing. Marcela Kleinová
člen (zástupce ČMKOS)
OSPO ekonom OSPO
Eva Hejnyšová
člen (zástupce ČMKOS)
OS DLV v ČR hospodářka OS DLV v ČR
Petr Vaňkát
člen (zástupce ČMKOS)
OS KOVO hlavní ekonom OS KOVO
 Ing. Martin Fassman
člen (zástupce ČMKOS)
 ČMKOS  hlavní ekonom ČMKOS
Bc. Jindřiška Plesníková
člen (zástupce ČMKOS)
OS KOVO specialistka na daně OS KOVO
JUDr. Vít Samek
člen (zástupce ČMKOS)
ČMKOS místopředseda ČMKOS
Jan Srna
člen (zástupce ČMKOS)
ČMKOS vedoucí Finančního oddělení ČMKOS
Ing. Jiří Nekovář
člen (zástupce SP ČR)
SP ČR předseda Expertního týmu pro daně a pojištění SPD ČR
Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D, MBA
člen (zástupce SP ČR)
SP ČR ředitel Sekce hospodářské politiky SPD ČR
 Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.
člen (zástupce SP ČR)
SP ČR  ekonom-analytik, manažer pro daně SP ČR 
Ing. Ludmila Nutilová
člen (zástupce SP ČR)
SP ČR poradkyně pro legislativní proces SPD ČR
Jiří Šatava
host (zástupce MPSV)
MPSV vedoucí oddělení analýz MPSV

Pracovní tým Daně a pojištění se schází dle potřeby a svolává jej vedoucí pracovního týmu.

Přehled jednání:

9.6.2014

9.9.2014

26.11.2014

9.3.2015

19.9.2016

5.1.2017

27.6.2019 

 

Doporučované

Nejčtenější