Novinky

2005

Informace o zasedáních Rady ECOFIN v roce 2005.

ilustrace

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 6. prosince 2005 v Bruselu

Rada ECOFIN přijala návrh Závěrů o reakcích na výzvy globalizace. Poprvé byly hodnoceny Národní lisabonské programy reforem. Rada nastínila budoucí spolupráci při provádění regulační reformy. V otázce snížení sazeb DPH je Rada nadále otevřena kompromisním návrhům. Skupina pro Code of Conduct představila svou zprávu. Na zasedání Rady informovala Komise o zveřejnění Bílé knihy o budoucnosti v oblasti finančních služeb.

Vydáno

Tisková informace MF k neformálnímu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) - 9 - 10. září 2005 Manchester

Rada ministrů hospodářství a financí ECOFIN diskutovala problematiku reakce EU na výzvy globalizace. Diskutovány byly různé alternativy financování rozvojové pomoci. Ministři se shodli na znění dokumentů Rozhodnutí Rady o existenci nadměrného deficitu v Portugalsku a Doporučení Rady s cílem odstranit nadměrný deficit. Diskuse ministrů u bodu Současná hospodářská situace a finanční stabilita byla směřována zejména na rostoucí cenu ropy na světových trzích a její dopad na hospodářský vývoj. Ministři se věnovali rovněž problematice Hospodářské obnovy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. Rada ECOFIN přijala společné prohlášení o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Maďarsko informovalo ostatní země o jednání zemí Visegrádské čtyřky k finanční perspektivě a o přijetí společného prohlášení ministrů financí těchto zemí.

Vydáno

Tisková informace MF k jednání Rady ministrů financí a hospodářství dne 12. července 2005 v Bruselu

Na zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (Rada ECOFIN) dne 12. července 2005 Velká Británie prezentovala hlavní ekonomické priority, na které se chce během svého předsednictví v Radě ECOFIN v 2. polovině roku 2005 zaměřit. Na jednání Rady ECOFIN navázalo 7. setkání ministrů financí a hospodářství EU s přistupujícími a kandidátskými zeměmi.

Vydáno

Tisková zpráva MF z jednání Rady ministrů hospodářství a financí dne 12. dubna 2005 v Lucemburku

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) se na svém jednání dne 12. dubna 2005 zabývala revizí řízení Lisabonského procesu, stabilizačním problémem Řecka, iniciativou snižování administrativní zátěže podniků, zdaňováním příjmů z úspor, finanční perspektivou na léta 2007-2013, financováním rozvojové pomoci a sazbami spotřebních daní z alkoholických nápojů.