CZ EN

Tisková informace k neformálnímu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství ve dnech 13.-14. května 2005 v Lucemburku

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) na svém jednání ve dnech 13.-14. května 2005 pokračovala v diskusi o zlepšení řízení Lisabonského procesu. Ministři se zabývali především návrhem nových Hlavních směrů hospodářské politiky (BEPG) pro období 2005-2008 s cílem dosáhnout konsensu o konečné podobě BEPGs do začátku červnového zasedání Evropské rady (16.-17.června 2005). Formální schválení příslušnými formacemi Rady bude následovat v červenci tohoto roku.
 
Rada ECOFIN se dále zabývala stabilitou finančního systému Evropské unie. Ministři na květnovém neformálním jednání Rady podepsali Memorandum o porozumění. K obsahu Memoranda bylo vydáno komuniké pro tisk. Cílem Memoranda je podpořit spolupráci v krizových situacích mezi bankovními dohledy, centrálními bankami a ministerstvy financí. Spolupráce se bude týkat zejména výměny informací, názorů a hodnocení mezi zúčastněnými stranami. Přijetí Memoranda má následovat uspořádání krizového simulační cvičení.

V rámci tohoto zasedání Rady ECOFIN byla rovněž diskutována problematika financování rozvojové pomoci. Tato diskuse je vedena v souvislosti s přípravou EU na summit OSN v září 2005, na kterém bude hodnocen pokrok k dosahování Miléniových rozvojových cílů (MDGs). Cílem Rady je připravit do začátku podzimního summitu širší strategie EU pro rozvojové financování. Diskuse k tomuto tématu bude pokračovat i na příštím zasedání Rady ECOFIN.

Významným bodem květnového neformálního zasedání Rady ECOFIN byla problematika víceletého finančního rámce pro období 2007-2013. Ministři tentokrát diskutovali nejenom výdajovou, ale i příjmovou stránku rozpočtu. Většího pokroku však dosaženo nebylo. Diskuse bude pokračovat na jednání ministrů zahraničních věcí.

Ministři financí a hospodářství se konečně věnovali otázce společné strany euromincí v souvislosti s rozšiřováním Evropské unie.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.