CZ EN

Tisková informace MF k jednání Rady ministrů financí a hospodářství dne 12. července 2005 v Bruselu

Na zasedání Rady ECOFIN dne 12. července 2005 Velká Británie prezentovala hlavní ekonomické priority, na které se chce během svého předsednictví v Radě ECOFIN v 2. polovině roku 2005 zaměřit. Mezi klíčové oblasti patří zejména otázka finanční perspektivy 2007-2013, ekonomické reformy, oblast finančních služeb, regulační reforma, rozvojová pomoc,daňová problematika a nově rovněž boj s terorismem. Členské státy podpořily program britského předsednictví, výslovně pak boj proti terorismu.

Ministři financí a hospodářství se dále věnovali problematice financování rozvojové pomoci. Tato diskuse je vedena v souvislosti s přípravou EU na summit OSN v září 2005, na kterém bude hodnocen pokrok k dosahování Miléniových rozvojových cílů (MDGs). Cílem Rady je připravit do začátku podzimního summitu širší strategie EU pro rozvojové financování. Další jednání na toto téma se očekává na neformálním zasedání Rady ECOFIN v září 2005.

Dalším tématem jednání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 12. července 2005 byl rozpočet Společenství, konkrétně pak otázka zlepšení současného rámce vnitřní kontroly. Konkrétní opatření v této oblasti by měli ministři diskutovat na listopadovém zasedání Rady ECOFIN.

Rada ECOFIN se na červencovém zasedání rovněž zabývala implementací Paktu stability a růstu, a to v případě dvou zemí: Portugalska a Itálie.

Ministři financí  a hospodářství přijali Stanovisko Rady k aktualizaci portugalského Stabilizačního programu, ve kterém Rada vyzývá Portugalsko k co nejrychlejšímu ukončení situace nadměrného schodku. Ke konkrétnímu termínu se vysloví Rada ECOFIN až na svém zasedání v září t.r.

V případě Itálie ministři diskutovali Návrh Komise na Rozhodnutí Rady podle článku 104(6) Smlouvy o existenci nadměrného schodku a Návrh Komise na Doporučení Rady dle článku 104(7) Smlouvy s cílem odstranění nadměrného schodku. Přijata byla pouze politická dohoda s ohledem na platnost nového znění Paktu stability a růstu od 27.7.2005.

Na jednání Rady ECOFIN dne 12. července 2005 navázalo 7. setkání ministrů financí a hospodářství EU s přistupujícími (Bulharsko, Rumunsko) a kandidátskými (Chorvatsko, Turecko) zeměmi. V rámci pravidelného každoročního Dialogu proběhla krátká diskuse k Předvstupním hospodářským programům těchto 4 zemí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.