CZ EN

9.-10. září 2005 Manchester - Společné prohlášení ministrů financí a hospodářství EU k hospodářské situaci a dopadu cen ropy

Neformální zasedání Rady ECOFIN projednalo současnou hospodářskou situaci a zejména dopad cen ropy. Ministři se dohodli na následujícím závěru:

„I když si ministři uvědomují, že vysoká úroveň cen ropy představuje pro ekonomický růst riziko, jsou přesvědčeni, že v rámci dnešní globální ekonomiky a  na základě patřičné politické reakce budou ekonomické dopady zvýšení cen ropy omezené, zejména ve srovnání s jinými obdobími. V této souvislosti vítají skutečnost, že nedošlo k současným inflačním tlakům, a zdůrazňují potřebu vyhnout se druhotným dopadům.

Ministři zdůrazňují, že budou pokračovat v efektivní koordinaci reakce na zvyšování cen ropy a dohodli se, že by neměly být prováděny intervence směrem k odchylkám daňové, ani jiné politiky, které by zabránily provádění potřebných změn. Ministři zejména potvrzují, že tam, kde jsou podnikána krátkodobá cílená opatření ke zmírnění dopadu zvýšených cen ropy na chudší části obyvatelstva, je zapotřebí, aby nedocházelo ke zkreslujícímu efektu. Vedle krátkodobých opatření ministři zdůrazňují význam strukturálních reforem, které ekonomiku EU učiní odolnější vůči otřesům.

Ministři vyslovují podporu prohlášení Mezinárodní energetické agentury ze dne 2. září 2005, kterým se ze současných rezerv pro nepředvídatelné ztráty denně uvolňují na trh 2 miliony barelů ropy a ropných produktů, jež mají kompenzovat současné nedostatky výrobních a rafinérských kapacit způsobených hurikánem Katrina. Toto oznámení pomohlo uvolnit napětí na trhu. Kromě těchto dočasných opatření týkajících se zásob ropy se ministři dohodli na následujícím:

  • Ministři se domnívají, že pokračující a upevňující se dialog s hlavními regiony produkujícími ropu by měl pomoci zlepšit rámcové podmínky pro investice do ropného průzkumu a dodavatelských kapacit. V současné době jedná EU s Ruskem, Norskem a státy OPEC. Ministři vzali v potaz poselství ze strany OPEC, že tyto státy jsou připravené v případě potřeby chybějící ropu dodat. Ministři naléhavě žádají země a státy produkující ropu i zákazníky, aby si uvědomili společný zájem při zajišťování dostatečných dodávek ropy. Apelují na ropné společnosti, aby zvýšily investice do ropného průzkumu, výroby, rafinérských kapacit a alternativních zdrojů energie; vyzývají rovněž země a mezinárodní instituce ke spolupráci při odstraňování zábran a vytváření klimatu vedoucího k investicím ve všech částech dodavatelského řetězce.
  • Ministři zdůrazňují význam energetické účinnosti a úspor energie, význam inovativních technologií a využívání nových zdrojů energie při zajišťování energetické bezpečnosti. V členských státech byly stanoveny cíle k povzbuzení využívání energie z obnovitelných zdrojů. Ministři jsou připraveni zvážit další akce. Jsou odhodláni rozvíjet efektivnější mezinárodní spolupráci při účinném využívání energií a rozvoji čistých technologií, zejména s těmi zeměmi, které mají energetickou účinnost relativně nízkou.
  • Ministři se domnívají, že jsou zajištěny další kroky na cestě usilující o zlepšení transparentnosti ropných trhů. V současné době pracuje Evropská komise na zlepšení informací týkající se Evropy, zejména u zásob. Ministři apelují na příslušné mezinárodní instituce, aby vyvinuly globální rámec pro vykazování ropných zásob, což je základ pro provádění informovanějších tržních rozhodnutí, a aby provedly další analýzu chodu trhu s ropou.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.