CZ EN

Tisková zpráva MF z jednání Rady ministrů hospodářství a financí dne 12. dubna 2005 v Lucemburku

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) se na svém jednání dne 12. dubna 2005 zabývala revizí řízení Lisabonského procesu. Komise ministrům představila Integrované hlavní směry (IG) a v jejich rámci rovněž Hlavní směry hospodářské politiky (BEPG) na rok 2005. Vlastní diskuse o podobě IG/BEPG se předpokládá až na neformálním zasedání Rady ECOFIN, které se koná ve dnech 13.-14. května 2005.
 
Ministři financí a hospodářství se dále věnovali aktualizovanému Stabilizačnímu programu Řecka a problému nadměrného schodku Řecka. Názor Rady k aktualizovanému Stabilizačnímu programu Řecka byl v předloženém znění přijat. V případě nadměrného schodku je procedura EDP vůči Řecku dočasně pozastavena.

Rada ECOFIN se dále zabývala iniciativou snižování administrativní zátěže podniků, problematikou zdaňování příjmů z úspor a rovněž otázkou nového víceletého finančního rámce na léta 2007-2013. Dosažení dohody o finanční perspektivě se očekává na letním zasedání Evropské rady, která se koná ve dnech 16.-17.června 2005.

Na dubnovém zasedání Rady ECOFIN byla rovněž diskutována problematika financování rozvojové pomoci. Tato diskuse je vedena v souvislosti s přípravou EU na summit OSN v září 2005, na kterém bude hodnocen pokrok k dosahování Miléniových rozvojových cílů (MDGs). Cílem Rady je připravit do začátku podzimního summitu širší strategie EU pro rozvojové financování. Další jednání na toto téma se očekávají na květnovém neformálním zasedání Rady ECOFIN.

Rada ECOFIN se na tomto zasedání také dohodla, že požádá Komisi, aby připravila jednak návrh na úpravu minimálních sazeb spotřebních daní z alkoholických výrobků a také návrh na modernizaci současného systému s cílem vyřešit aktuální problémy týkající se klasifikace alkoholických výrobků pro účely spotřební daně.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.