CZ EN

Tisková informace MF k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství dne 15.července 2005 v Bruselu

Rada ministrů financí a hospodářství (rozpočtového ECOFINu) se na svém jednání dne 15. července 2005 zabývala rozpočtem EU na rok 2006. Z předběžného návrhu rozpočtu sestaveného Evropskou komisí 27. dubna 2005 vyplývaly výdaje z rozpočtu EU v platbách ve výši  112,6 mld. Euro (tzn. 6% nárůst oproti rozpočtu 2005) a v závazcích ve výši 121,3 mld. Euro(tzn. 4% nárůst oproti rozpočtu 2005).

Po 1. čtení návrhu rozpočtu v  Radě EU se dospělo ke krácení výdajů prakticky ve všech kapitolách rozpočtu. Důvodem krácení byly zejména – na základě zkušeností z minulých let – předimenzované částky jednotlivých kapitol.  Dalším aspektem krácení pak bylo dostatečné zabezpečení „pohotovostní rezervy pro neočekávané události“ v jednotlivých hlavách oproti pevně stanoveným limitům finanční perspektivy a zajištění dostatečné kontroly nad růstem plateb.

Výsledný návrh rozpočtu přijatý po 1. čtení Radou ECOFIN počítá se snížením  plateb o 1,14569 mld. Euro a závazků o 478,43 mil. Euro. Tento návrh bude následně postoupen k 1. čtení Evropskému parlamentu. V listopadu pak proběhne 2. čtení návrhu rozpočtu Radou ECOFIN a návrh bude následně postoupen ke 2. čtení v Parlamentu.

Některé členské státy (např. Německo, Rakousko, Nizozemí) se však zdržely hlasování, protože navrhované úspory považují za nízké. .

Ministři financí a hospodářství odsouhlasili předběžný návrh opravného rozpočtu č. 3/2005, který se týká vyčlenění 170 mil. Euro v roce 2005  na financování obnovy zemí poškozených Tsunami (Indonésie, Srí Lanka a Maledivy) a předběžný návrhu opravného rozpočtu č. 5/2005, který se mimo jiné týká také mobilizace Fondu solidarity EU v souvislosti se škodami způsobenými vichřicí na Slovensku.

Dále se ministři shodli na revizi finanční perspektivy pro rok 2006 jejímž výsledkem bude uvolnění dostatečného množství prostředků na rozvoj venkova.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.