CZ EN

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 8. listopadu 2005 v Bruselu

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) se na svém jednání dne 8. listopadu 2005 věnovala problematice rozpočtu Společenství, konkrétně pak otázce zlepšení současného rámce vnitřní kontroly. Ministři v této věci schválili Závěry Rady k návrhu plánu integrovaného rámce vnitřní kontroly rozpočtu Evropských společenství.

Dále se Rada ECOFIN na svém listopadovém zasedání zabývala problematikou měření administrativní zátěže. Ministři zde byly ministři informováni o dosavadní práci Komise a jejím průběhu. Následně ministři přijali Závěry Rady k metodologii měření administrativní zátěže.

Jedním z bodů programu jednání Rady ECOFIN 8.11.2005 byla otázka statistiky, resp. statistické správy a řízení. Na konci roku 2004 Komise navrhla strategii směřující k posílení rozpočtových statistik. Hlavním přínosem novelizace má být zvýšení transparentnosti a kvality statistiky používané v kontextu Postupu při nadměrném schodku a kodifikace některých již v praxi používaných postupů. Na tomto zasedání Rada ministrů schválila předložený návrh závěrů k této otázce.

Ministři financí a hospodářství se dále věnovali problematice Paktu stability a růstu, konkrétně případu nadměrného schodku v případě Maďarska. Na listopadovém zasedání ECOFIN bylo jednomyslně přijato Rozhodnutí podle čl. 104 odst. 8 Smlouvy, že v Maďarsku nebyla přijata dostatečná nápravná opatření.

Dalším tématem jednání Rady ECOFIN dne 8. listopadu 2005 byla daňová problematika. Ministři se věnovali dvěma otázkám - systému jednoho správního místa (One stop system) a problematice snížených sazeb DPH. Další jednání na téma snížených sazeb DPH se očekává na Radě ECOFIN v prosinci 2005.

Ministři financí rovněž vedli diskusi o přeshraniční konsolidaci ve finančním sektoru EU. Ministři se neshodli v otázce přijetí Závěrů Rady. Tato otázka by se měla znovu projednávat na prosincovém zasedání Rady ECOFIN a dále za rakouského předsednictví.

V rámci reformy cukerného pořádku ministři diskutovali o finančních aspektech navržené reformy v kontextu celkového rozpočtového rámce EU. Předseda Rady ECOFIN bude kontaktovat předsedy Rady pro zemědělství a rozpočet a sdělí jim závěry z tohoto zasedání Rady ECOFIN.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.