CZ EN

Tisková informace MF k neformálnímu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) - 9 - 10. září 2005 Manchester

Rada ministrů hospodářství a financí ECOFIN na svém neformálním jednání 9.-10.září 2005 v Manchesteru diskutovala problematiku reakce EU na výzvy globalizace. K diskusi byli přizváni i zástupci soukromého sektoru a profesor André Sapir (Univerzita Brusel). Přítomní se shodli, že se zrychlují trendy globalizace, zejména razantním nástupem Číny a Indie. Odpovědí na výzvy a nebezpečí globalizace nemůže být podle názoru diskutujících protekcionismus.

V souvislosti s přípravou EU na Summit OSN 14.-16. září 2005 v New Yorku připravila Rada Ministrů pozici EU o dosahování tzv. Miléniových rozvojových cílů a o potenciálu vyspělých dárců splnit cíl OSN na dosažení úrovně 0,7% ODA/GNI do roku 2015. Diskutovány byly různé alternativy financování rozvojové pomoci (multilaterální odpouštění dluhů, IFF a IFFIM 1, daň/příspěvek z letecké dopravy), na nichž se členové EU budou podílet na dobrovolné bázi, a dále efektivnost pomoci a vliv mezinárodního obchodu.

Ministři hospodářství a financí se shodli na znění dokumentů Rozhodnutí Rady o existenci nadměrného deficitu v Portugalsku a Doporučení Rady s cílem odstranit nadměrný deficit. V Doporučení se mj. uvádí rok 2008 jako nejzazší termín pro snížení deficitu  pod 3% referenční úroveň, nutnost snižování celkového dluhu pod 60% referenční úroveň a zlepšení sběru a zpracování dat o veřejných rozpočtech. Rada také stanovila termín 19.března 2006, kdy budou přezkoumána podniknutá opatření na zlepšení rozpočtové pozice.

Bod o proceduře při nadměrném deficitu u Maďarska byl stažen z programu jednání, bude předmětem diskuse příštího setkání Rady ECOFIN.

Diskuse ministrů hospodářství a financí EU u bodu Současná hospodářská situace a finanční stabilita byla směřována zejména na rostoucí cenu ropy na světových trzích a její dopad na hospodářský vývoj. Přítomní se shodli, že dopad rostoucí ceny ropy je zatím na jednotlivé ekonomiky omezený, má však vliv na důvěru spotřebitelů. Vyšší cena ropy implikuje nižší růst disponibilního důchodu a nižší růst spotřeby. Ministři podpořili společné prohlášení o potřebě vyhnout se intervencím ve fiskální politice a dalších politikách. Tyto zásahy by byly překážkou nutnému přizpůsobení cen. Diskutující se také opakovaně shodli, že významným rizikem pro mezinárodní finanční systém je přetrvávající dvojí deficit USA.

Ministři financí a hospodářství se věnovali rovněž problematice Hospodářské obnovy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. Téma bylo otevřeno britským ministrem financí G.Brownem dopisem prezidentovi Evropské investiční banky. V rámci jednání informovala Evropská komise a EIB ministry o přípravě společného finančního balíčku, jehož návrh představí na příštím jednání Rady ECOFIN v říjnu 2005.

Rada ECOFIN po diskusi přijala společné prohlášení o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména pak s ohledem na poskytování tzv. technické pomoci třetím zemím a zmrazování aktiv teroristů. Cílem aktivity je vytvořit v rámci EU finanční prostředí, které bude „nepřátelské“ pro financování terorismu. K diskusi o tomto bodu se ministři vrátí na svém prosincovém zasedání.

Maďarsko informovalo ostatní země o jednání zemí Visegrádské čtyřky k finanční perspektivě a o přijetí společného prohlášení ministrů financí těchto zemí.

 


1 IFF – mezinárodní finanční nástroj, IFFIM – mezinárodní finanční nástroj pro očkování

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.