Novinky

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2007

oddělení 1102 - Státní závěrečný účet
oddělení 1102 - Státní závěrečný účet

Vydáno

  • Měsíční
  • Ministerstvo financí
  • Pokladní plnění
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 3. 1. 2008

Měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v roce 2007
v mld. Kč  Příjmy Výdaje Saldo Tisková zpráva
Leden 83,14 78,11 5,03 1.2.2007
Únor 147,57  154,30 -6,73 1.3.2007
Březen 241,98 230,72  11,26 2.4.2007
Duben 318,22  335,23 -17,01 2.5.2007
Květen 378,15 404,13 -25,98 1.6.2007
Červen 483,32 482,04  1,27 2.7.2007
Červenec 581,18 561,50 19,68 1.8.2007
Srpen 656,66 634,44 22,23 3.9.2007
Září 748,52  712,21 36,32 1.10.2007
Říjen 835,37 808,17  27,20 1.11.2007
Listopad 908,23 895,46 12,77 3.12.2007
Prosinec 1 025,88 1 092,27 -66,39 3.1.2008
Graf - Měsíční pokladní plnění v roce 2007
Měsíční pokladní plnění v roce 2007 (v mld. Kč)
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Ukazatele v mld. Kč
Příjmy 83,14 147,57 241,98 318,22 378,15 483,32 581,18 656,66 748,52 835,37 908,23 1025,88
Výdaje 78,11 154,3 230,72 335,23 404,13 482,04 561,5 634,44 712,21 808,17 895,46 1092,27
Saldo 5,03 -6,73 11,26 -17,01 -25,98 1,27 19,68 22,23 36,32 27,2 12,77 -66,39

měsíční pokladní plnění státního rozpočtu v dalších letech
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2002 2001                

Doporučované

Nejčtenější