Novinky

3.čtvrtletí ´13

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 3. čtvrtletí 2013.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. září 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č.19: Návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
 • Bod č.20: Návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. září 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 14: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 252)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. září 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 4: Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytování údajů do Informačního systému o platech
 • Bod č.8: Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a. s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. září 2013

 • Bod č. 14: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace 
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2012
 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády ČR o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů MF (prostředků bývalého FNM ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.1.2013 do 30.6.2013 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. srpna 2013

 • Bod č.14: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast státu v této společnosti“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. srpna 2013

 • Bod č. 13: Žádosti obcí o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ustanovení § 2c odst.1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
 • Bod č. 14: Žádosti hlavního města Prahy o zařazení nemovitých věcí do seznamu podle ustanovení § 2c odst.1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 173/2012 Sb.
 • Bod č. 22: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Čistá pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU za první pololetí 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. srpna 2013

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některý souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 27: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 251)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 5: Informace o ukončení projektu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)
 • Bod č. 8: Informace o připravované veřejné zakázce - Pozáruční servis hardware ADIS
 • Bod č. 9: Informace o připravované veřejné zakázce na zabezpečení zavádění legislativních změn do informačního systému finanční správy
 • Bod č. 10: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění "Úprava IS SDSL“
 • Bod č. 11: Informace pro vládu o přípravě nadlimitních veřejných zakázek „Další rozvoj kompetenčních informačních systémů MF“ v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 12: Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J. P. Bustou“
 • Bod č. 13: Příprava nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění „Vybudování Informačního systému pro distribuci Spořicích státních dluhopisů prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu a jeho provoz v prvních dvou letech“ a Příprava podlimitní veřejné zakázky na konzultační služby „Podpora procesů v oblasti business logiky v rámci upgradu Informačního systému pro řízení státního dluhu“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. července 2013

 • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o poskytování tohoto sdělení a statutu speciálního fondu jinak než v listinné podobě
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Změna využití dosud nevyčerpaných prostředků vyvedených z kapitoly VPS státního rozpočtu pro rok 2000 na účet Národního fondu určených na spolu-financování programů Evropské unie

Vydáno

Materiály na jednání vlády 3. července 2013

 • Bod č. 2: Informace o průběhu a výsledcích spolupráce společných ad hoc týmů složených ze zástupců orgánů činných v trestním řízení a správců daně zaměřených na potírání závažné finanční kriminality
 • Bod č. 3: Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2012
 • Bod č. 8: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
 • Bod č.12: Informace o členství České republiky v mezinárodních organizacích - očekávané úspory od roku 2014