CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. září 2013

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014. Jeho parametry by měly zajistit, že deficit vládního sektoru nepřesáhne 3 % HDP.

Bod č.19:
Návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které by mělo zajistit nezbytné přizpůsobení daňového práva rekodifikaci soukromého práva tak, aby nedošlo k závažným následkům.

Předkládané zákonné opatření Senátu vychází z návrhu zákona stejného názvu, který byl dne 12. září 2013 zamítnut Senátem. S ohledem na omezený časový prostor, který je dán na přípravu návrhu zákonného opatření Senátu, byla zvolena koncepce maximální zdrženlivosti ohledně zásahů do textu schváleného Poslaneckou sněmovnou. Pro tuto koncepci hovoří i skutečnost, že časový harmonogram neumožňuje konat mezirezortní připomínkové řízení. Ambicí Ministerstva financí tak nemohlo být návrh obsahově měnit. Výjimku tvoří tři věcné okruhy. První dva se týkají problematiky zdanění investičních fondů a osvobození dividend a podílů na zisku od daní z příjmů. Příslušná ustanovení byla v návrhu zákonného opatření Senátu upravena v souladu s připomínkami, které k těmto tématům zazněly v Senátu. Třetí okruh, který je zapotřebí řešit odlišně od původního návrhu zákona, představuje problematika veřejné prospěšnosti. V návrhu zákonného opatření Senátu je nutné zohlednit skutečnost, že ze strany Senátu došlo k zamítnutí návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

Bod č.20:
Návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, který reaguje na zamítnutí návrhu zákona téhož názvu Senátem. I v tomto případě je nutné předejít negativním dopadům spojeným s nepřizpůsobením stávající úpravy daně z převodu nemovitostí rekodifikaci soukromého práva. Omezený čas na přípravu nedává Ministerstvu financí ani u tohoto návrhu prostor pro zásadní změnu koncepce, kterou Ministerstvo financí považuje i přes některé výtky za správnou. Na základě připomínek, které zazněly v Senátu, však bylo přistoupeno k dílčí změně v pojetí poplatníka. V případě koupě nebo směny nemovité věci si budou moci smluvní strany zvolit, kdo bude poplatníkem daně. Může jím být buďto prodávající s tím, že kupující bude ručitelem, nebo jím bude přímo kupující.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.