CZ EN

Materiály na jednání vlády 4. září 2013

Bod č. 14:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014. Počítá se s příjmy ve výši 1082,4 mld. Kč, výdaji ve výši 1192,4 mld. Kč, a plánovaný schodek tak dosáhne 110 mld. Kč. Tyto parametry by měly zajistit, že deficit vládního sektoru nepřesáhne 3 % HDP.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2012

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o monitoringu hospodaření obcí za rok 2012 provedeném Ministerstvem financí. Materiál poskytuje souhrnné informace o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za kalendářní rok 2012, přičemž hlavní pozornost je zaměřena na dva monitorující ukazatele – ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Materiál se rovněž podrobně věnuje popisu hospodářské situace obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot obou monitorujících ukazatelů. Oproti minulým rokům se materiál rovněž zaměřuje na stručné souhrnné vyhodnocení šestnácti informativních ukazatelů.

Z výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2012 vyplývá, že se obcím daří udržovat stabilní hospodaření a zlepšovat pozici jejich likvidity. V roce 2013 bude mít na hospodaření většiny obcí pozitivní vliv zvýšení daňových příjmů na základě zákona
č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Stejně jako v minulých letech je možné konstatovat, že většina obcí, u nichž došlo k překročení stanovených hodnot monitorujících ukazatelů, by se i přes výše uvedená rizika neměla dostat do vážných problémů se svou platební schopností, neboť se u nich identifikované riziko ukázalo pouze jako dočasné.

Bod č. 3:
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 a celkově od počátku privatizace

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o výši čerpání garancí ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí. Úkol pravidelně pololetně informovat vládu vyplývá z bodu 11) usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. ledna 2001, o zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací.

Materiál informuje o dosažených výsledcích v procesu odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací, a to zejména s ohledem na zavedení účinnějšího systému zahlazování ekologických škod, který se odráží v „Zásadách vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“ schválených v příloze usnesením vlády č. 51/2001. Tabulky, které jsou součástí materiálu, vykreslují stav schválených smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod a jejich čerpání za I. pololetí roku 2013.

Dále předkládaný materiál seznamuje s výší garancí schválených vládou ČR na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizaci krajiny Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kraje Ústeckého a Karlovarského a kladenského regionu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.