CZ EN

Materiály na jednání vlády 11. září 2013

Bod č. 2:
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014. Počítá se s příjmy ve výši 1082,4 mld. Kč, výdaji ve výši 1192,4 mld. Kč, a plánovaný schodek tak dosáhne 110 mld. Kč. Tyto parametry by měly zajistit, že deficit vládního sektoru nepřesáhne 3 % HDP.

Bod č. 4:
Návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytování údajů do Informačního systému o platech

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech.

Nové nařízení vlády vzniklo na základě rozsáhlých legislativních změn, ke kterým došlo od doby vzniku původních nařízení vlády č. 289/2002 Sb. a nařízení vlády č. 514/2004 Sb, stanovujících rozsah a způsob poskytování těchto údajů. Dalším důvodem je požadavek Ministerstva práce a sociálních věcí na další informace, které by zpřesnily výstupy z Informačního systému o průměrném výdělku, jehož součásti za platovou sféru je Informační systém o platech. Dále Český statistický úřad a Eurostat požadují změny na základě povinnosti plnit příslušná ustanovení nařízení Komise č. 1738/2005, která se vztahují k předávání informací o struktuře výdělku.

Bod č.8:
Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a. s.

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál Návrh řešení problematiky společnosti Kongresové centrum Praha, a. s.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář