CZ EN

Zpravodaj MF - 7/2023

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Čistá pozice vůči EU dosáhla v pololetí 45,6 mld. Kč, meziročně vzrostla o 22,1 mld. Kč

Čistá pozice vůči EU dosáhla v pololetí 45,6 mld. Kč, meziročně vzrostla o 22,1 mld. Kč

V průběhu prvního pololetí roku 2023 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši přes 54,6 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 33,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ozdravný balíček obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2023

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2023

Ministerstvo financí předkládá v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky, prostřednictvím které je prezentován stav realizace operativního programu financování a plánu emisní činnosti ve vztahu k vyhlášeným strategickým cílům a limitům konkretizovaných ve Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023, která byla uveřejněna dne 3. ledna 2023 a aktualizována dne 30. června 2023. Dále zahrnuje také pravidelné čtvrtletní hodnocení primárních dealerů za období od třetího čtvrtletí roku 2022 do druhého čtvrtletí roku 2023, přičemž v rámci celkového hodnocení byly za toto období tři nejaktivnější tyto banky: KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a. s., PPF banka a.s. a Société Générale / Komerční banka, a.s.

Související informace:

Celý obsah článku

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2023)

Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2023)

Ministerstvo financí zveřejňuje přehledy o stavu a vývoji státního dluhu v 2. čtvrtletí 2023 podle metodiky MMF.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.

Celý obsah článku

Informace ke změně posouzení živé hry s progresivním bonusem

Informace ke změně posouzení živé hry s progresivním bonusem

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, vydává informaci týkající se změny posouzení živé hry umožňující progresivní bonus kumulovaný ze sázek z více hracích stolů živé hry z pohledu zákona č.  186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2023

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2023

Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí ke konci dubna 2023 hospodařily s přebytkem rozpočtu ve výši 12 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2023

Plnění státního rozpočtu ČR za červen 2023

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci června deficitem ve výši 215,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 251,4 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 30.6.2023

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Prezentace z pracovního setkání se zástupci krajů k zjednodušené metodě vykazování projektů

Prezentace z pracovního setkání se zástupci krajů k zjednodušené metodě vykazování projektů

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentace z pracovního setkání se zástupci krajů, které se uskutečnilo dne 26. 6. 2023 on-line.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Metodický pokyn CHJ č. 26 – Řídicí kontrola a dotace – Schvalovací postupy řídicí kontroly u poskytování dotací

Metodický pokyn CHJ č. 26 – Řídicí kontrola a dotace – Schvalovací postupy řídicí kontroly u poskytování dotací

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 26 – Řídicí kontrola a dotace – Schvalovací postupy řídicí kontroly u poskytování dotací.

Celý obsah článku

Metodický pokyn CHJ č. 27 – Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace

Metodický pokyn CHJ č. 27 – Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 27 – Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace, který blíže upravuje problematiku veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, vykonávané v souladu se zákonem o finanční kontrole.

Celý obsah článku

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k návrhu změnového zákona v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k návrhu změnového zákona v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 9/2023

Finanční zpravodaj číslo 9/2023

 1. Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Celý obsah článku

Cenový věstník 9/2023

Cenový věstník 9/2023

 • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 6. dodatek

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem

Informace ke vstupu v platnost smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Kosovem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 24. července 2023 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU KOSOVO O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013.

Celý obsah článku

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda (CbCR)

Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně Zpráv podle jednotlivých zemí (CbCR). Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí (podle ust. § 13zb aktuálního znění zákona č. 164/2013 Sb.).

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 a její aktualizace.

 • Datum uveřejnění: 24. 7. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21. 8. 2023.
   

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2023

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - srpen 2023

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 a její aktualizace.

 • Datum uveřejnění: 24. 7. 2023
 • Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21. 8. 2023.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ozdravný balíček obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů. Cílem je zlepšení salda státního rozpočtu systémovým a dlouhodobě udržitelným způsobem v následujících dvou letech o celkem 150,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Odpovědi na často kladené otázky ohledně místních, správních a soudních poplatků

Zveřejněny nové dotazy/odpovědi k místním a správním poplatkům:

 • MP/06/2023 – Poplatky za komunální odpad - Vliv nákladů, které obcím vznikají v souvislosti s odpadovým hospodářstvím, na stanovení výše sazby poplatků
 • SP/01/2023 – Osvobození Hasičského záchranného sboru od placení správních poplatků

Celý obsah článku

Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2022

Zpráva o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2022

Ministerstvo financí zpracovalo, a pro účely veřejnosti publikuje, souhrnnou zprávu o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky za rok 2022.

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2023.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

 • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
 • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
 • EET
 • Registr DPH
 • Vracení DPH - v rámci EU
 • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
 • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

Čistá pozice vůči EU dosáhla v pololetí 45,6 mld. Kč, meziročně vzrostla o 22,1 mld. Kč

Čistá pozice vůči EU dosáhla v pololetí 45,6 mld. Kč, meziročně vzrostla o 22,1 mld. Kč

V průběhu prvního pololetí roku 2023 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši přes 54,6 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 33,9 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Dne 14. prosince 1960 byla v Paříži podepsána Smlouva o založení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která vstoupila v platnost 30. září 1961. V současné době má OECD celkem 38 členů. Mezi hlavní cíle OECD patří: podpora udržitelného ekonomického růstu, zvyšování zaměstnanosti, zvyšování životní úrovně, udržení finanční stability, zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a rozvoj světového obchodu.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

 • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.