CZ EN

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2023

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - srpen 2023
Číslo emise Datum aukce Datum vypořádání Datum
splatnosti
Doba splatnosti
(dny)
Jmenovitá hodnota
nabízená do aukce
SPP 892 10.08.2023 11.08.2023 10.11.2023 91 5,0 až 10,0 mld. Kč
SPP 893 24.08.2023 25.08.2023 24.11.2023 91 5,0 až 10,0 mld. Kč

Ve 3. čtvrtletí 2023 je plánovaná celková jmenovitá hodnota státních pokladničních poukázek bez revolvingu v rámci roku prodaných v aukcích stanovena v indikativní výši do 50,0 mld. Kč.
Státní pokladniční poukázky denominované v domácí měně mohou být prodávány formou americké nebo holandské aukce organizované Českou národní bankou. Způsob prodeje bude vždy upřesněn v oznámení o aukci.

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023 a její aktualizace.
Datum uveřejnění: 24. 7. 2023
Příští emisní kalendář bude uveřejněn 21. 8. 2023.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář