CZ EN

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023

Ministerstvo financí předkládá veřejnosti Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2023, ve které je kvantifikována potřeba financování státu a představen základní rámec programu financování a emisní činnosti České republiky pro rok 2023.

V roce 2023 činí očekávaná výše potřeby financování 649,0 mld. Kč, tj. přibližně 9,2 % HDP. Její pokrytí bude zabezpečeno zejména emisemi střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů denominovaných v domácí měně, a to na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě v rozsahu 400,0 až 500,0 mld. Kč. Z hlediska refinančního rizika zůstává v platnosti také cílová hodnota průměrné doby do splatnosti státního dluhu 6,5 roku ve střednědobém horizontu. 

Dne 18. ledna 2023 bude také realizována pilotní aukce státních pokladničních poukázek denominovaných v jednotné evropské měně a zaknihovaných v centrální evidenci vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., které jsou zároveň způsobilé v rámci úvěrových operací Eurosystému. Dále budou státní pokladniční poukázky denominované v domácí měně i euru vydávány a prodávány také ve variantě americké aukce organizované Českou národní bankou. 

Z důvodu ponechání možnosti pružné reakce na aktuální vývoj potřeby financování a na vývoj situace na finančních trzích bude uveřejněna v červnu roku 2023 aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky pro druhé pololetí, případně budou publikovány její čtvrtletní aktualizace. 

Podrobné vyhodnocení v oblasti vývoje státního dluhu, emisní činnosti státu, sekundárního trhu státních dluhopisů, vývoje úrokových výdajů státního rozpočtu, sledování rizik dluhového portfolia a ročního hodnocení primárních dealerů českých státních dluhopisů bude obsahem Zprávy o řízení státního dluhu České republiky v roce 2022, jejíž uveřejnění je plánováno dne 28. února 2023.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.