CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 27 – Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydal Metodický pokyn CHJ č. 27 – Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace, který blíže upravuje problematiku veřejnosprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, vykonávané v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

Metodický pokyn obsahuje doporučené postupy dobré praxe a je adresován všem organizačním složkám státu, které zastávají roli poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, stejně tak i řídícím orgánům či platebním agenturám vykonávajícím funkci poskytovatele finančních prostředků z Finančních mechanismů nebo evropských fondů. Metodika je také aplikovatelná pro státní fondy, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář