CZ EN

Metodické materiály a stanoviska

Metodické materiály a stanoviska jsou určená poskytovatelům dotací, návratných finančních výpomocí, grantů a jiných příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu, jakožto i poskytovatelům finančních prostředků z evropských fondů, kterými jsou prostředky ze státního rozpočtu kryty.

Svoje uplatnění naleznou rovněž u kontrolních orgánů, které se zabývají kontrolou prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu a z evropských fondů.


Podle vybraného tématu se materiály zabývají zejména oblastmi plánování kontrol, výkonu kontrol a jejich evidencí za účelem zachování auditní stopy. V neposlední řadě zahrnují postupy věnující se přijímání nápravných opatření a předávání kontrolních zjištění orgánům, které jsou oprávněny ve své působnosti činit příslušná opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář