CZ EN

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace postupů k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.1

Ministerstvo financí vydává aktualizaci Metodického pokynu CHJ č. 14. 
 
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ukládá poskytovatelům veřejné finanční podpory (dále jen „poskytovatelé dotací“) povinnost zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům. Porušení rozpočtové kázně je upraveno v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).
 
Metodika realizace postupů k vypořádání kontrolních zjištění vysvětluje aplikování postupů v souladu s ustanoveními § 14e a § 14f rozpočtových pravidel při zjištění pochybení na straně příjemce peněžních prostředků. Metodika přináší věcný pohled na aplikovatelné postupy dle předmětných ustanovení rozpočtových pravidel v obecně platných situacích, kdy je poskytovatelem dotace zjištěno porušení povinností souvisejících s takto poskytovanými peněžními prostředky. 
 
Tento metodický pokyn, verze 2.1, nabývá účinnosti dne 1. 4. 2024.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.