CZ EN

Zpravodaj MF - 6/2023

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí přehledně k Ozdravnému balíčku, který obsahuje 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 150,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Vláda schválila předpokládané parametry státního rozpočtu na rok 2024

Vláda schválila předpokládané parametry státního rozpočtu na rok 2024

Vláda schválila materiál Ministerstva financí k přípravě státního rozpočtu na rok 2024. Materiál stanovuje základní předpokládané předběžné parametry rozpočtu, které budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.

Celý obsah článku

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2024 až 2026

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2024 až 2026

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR je zpracovávána Ministerstvem financí ČR na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Rozpočtová strategie vychází je schvalována Vládou ČR.

Celý obsah článku

Hospodaření systému důchodového pojištění

Hospodaření systému důchodového pojištění

Přehled o vývoji příjmů a výdajů systému důchodového pojištění.  

Celý obsah článku

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 3. čtvrtletí 2023

Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 3. čtvrtletí 2023

Podíl jednotlivých obcí v procentech na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her dle § 7 odst. 1 b) zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her pro období 1. 7. - 30. 9. 2023.

Celý obsah článku

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Hazardní hry - přehledy a statistiky

Přehled legálních provozovatelů, výsledky z provozování, přehledy hazardních her, přehledy provozoven, statistické přehledy.

Celý obsah článku

Informace k centralizovaným VZ

Informace k centralizovaným VZ

Informace o aktuálně připravovaných veřejných zakázkách, k nimž je možné se připojit, a o již probíhajících centralizovaných veřejných zakázkách.

Celý obsah článku

Seznam neplatných příkazových bloků

Seznam neplatných příkazových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled ztracených, zničených či odcizených příkazových bloků. Seznam je pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 3. 2023

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 3. 2023

V březnu 2023 obce, kraje a dobrovolné svazky obcí hospodařily s nejvyšším přebytkem rozpočtu od roku 2013, a to ve výši 25,6 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2023

Plnění státního rozpočtu ČR za květen 2023

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci května deficitem ve výši 271,4 mld. Kč. Po očištění o příjmy a výdaje na projekty z Evropské unie a finančních mechanismů činil schodek 263,7 mld. Kč.

Související informace:

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2023

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.5.2023

Ministerstvo financí vykonává vlastnická práva ve společnostech, ve kterých drží majetkový podíl.

Celý obsah článku

Výsledky cenové kontroly

Výsledky cenové kontroly

Výsledky činnosti cenových kontrolních orgánů.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2022

Závěrečný účet kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za rok 2022

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2022.

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2022

Závěrečný účet kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv za rok 2022

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 397 – Operace státních finančních aktiv za rok 2022

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2022

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2022

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2022

Celý obsah článku

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2022

Závěrečný účet kapitoly 312 - Ministerstvo financí za rok 2022

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31.12.2022.

Celý obsah článku

Legislativa MF

Zákon č. 151/2023 Sb.

Zákon č. 151/2023 Sb.

kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Celý obsah článku

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří předložen do Poslanecké sněmovny

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří předložen do Poslanecké sněmovny

Vláda na schválila dne 14. 6. 2023 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

Celý obsah článku

Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (místní poplatky)

Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (místní poplatky)

Základní informace k Daňovému milostivému létu (pro správu místních poplatků) a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (pro místní poplatky).

Související informace:

Celý obsah článku

Finanční zpravodaj číslo 8/2023

Finanční zpravodaj číslo 8/2023

  1. Pokyn č. GFŘ-D-61 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Celý obsah článku

Cenový věstník 8/2023

Cenový věstník 8/2023

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2023, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek

Celý obsah článku

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY www.statnipokladna.cz: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPR), Realizace rozpočtu (RISRE), Rozpočtového informačního systému (RIS ZED), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří předložen do Poslanecké sněmovny

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří předložen do Poslanecké sněmovny

Vláda na schválila dne 14. 6. 2023 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří ve znění stanoviska Legislativní rady vlády.

Celý obsah článku

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2022

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2022

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2022 analyzuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce v kontextu delšího sledovaného období.

Související informace:

Celý obsah článku

Bulletin inovací 6/2023

Bulletin inovací 6/2023

V červnovém vydání Bulletinu inovací bychom Vám rádi představili aktuality z rozvoje FinTech ve světě.

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Kapitálový průvodce - internetové stránky

Účelem webových stránek je seznámení malých a středních podniků s alternativami k tradičnímu bankovnímu financování podnikání, a to i s využitím příběhů společností, které již v minulosti tyto alternativy úspěšně využily.

Celý obsah článku

Daně a cla

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

Ministerstvo financí přehledně k Ozdravnému balíčku, který obsahuje 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 150,7 mld. Kč.

Celý obsah článku

Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (místní poplatky)

Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (místní poplatky)

Základní informace k Daňovému milostivému létu (pro správu místních poplatků) a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (pro místní poplatky).

Související informace:

Celý obsah článku

MP/05/2023 – Vystavování faktur při správě místních poplatků

MP/05/2023 – Vystavování faktur při správě místních poplatků

Může správce poplatku vystavit poplatkovému subjektu fakturu za úhradu či odvod místního poplatku?

Celý obsah článku

Daňový kalendář

Daňový kalendář

Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2023.

Celý obsah článku

Portál „Moje daně 21"

Portál „Moje daně 21"

Informace k online finančnímu úřadu.

Celý obsah článku

Daňový portál - Moje daně

Daňový portál - Moje daně

  • Online finanční úřad - Daňová informační schránka
  • EPO - Elektronická podání pro Finanční správu
  • EET
  • Registr DPH
  • Vracení DPH - v rámci EU
  • MOSS/OSS - Zvláštní režim jednoho správního místa
  • ePodpora - Technická podpora aplikací daňového portálu

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní - www.financnisprava.cz

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní - www.celnisprava.cz 

Celý obsah článku

EU a zahraničí

ECOFIN: Ministři diskutovali o nových fiskálních pravidlech a návrhu balíčku DPH v digitálním věku

ECOFIN: Ministři diskutovali o nových fiskálních pravidlech a návrhu balíčku DPH v digitálním věku

Ministři financí EU jednali na Radě ECOFIN v Lucemburku o revizi současných pravidel rozpočtového dohledu. Dále proběhla první politická diskuse k návrhu balíčku DPH v digitálním věku, který Komise předložila v závěru českého předsednictví. 

Celý obsah článku

Výroční zpráva OLAF za rok 2022

Výroční zpráva OLAF za rok 2022

Výroční zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) shrnuje činnost tohoto úřadu v roce 2022.

Celý obsah článku

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

CEB - Rozvojová banka Rady Evropy

Rozvojová banka Rady Evropy je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením přičleněná k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci.

Celý obsah článku

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Zavedení eura v České republice - internetové stránky

Webová prezentace pro zavedení eura v České republice - www.zavedenieura.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se Národní koordinační skupiny a problematiky zavedení eura v ČR.

Celý obsah článku

Dotace

Seminář „Jak prosazovat a prosadit změny ve veřejné správě“

Seminář „Jak prosazovat a prosadit změny ve veřejné správě“

Jako závěrečnou akci k projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí, který je financovaný z Fondů EHP 2014-2021, uspořádala Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí dne 12. června 2023 seminář na téma „Jak prosazovat a prosadit změny ve veřejné správě“.

Celý obsah článku

Hodnotící zpráva v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Hodnotící zpráva v rámci projektu Posílení řízení a kontroly veřejných financí

Členové komise se účastnili jak veřejných konzultací, tak dvoudenní odborné diskuze, a na základě výstupů z těchto aktivit připravili hodnotící zprávu, ve které posoudili navrhované varianty řešení včetně předpokládaných přínosů a dopadů.

Celý obsah článku

Program 29823

Program 29823

Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Celý obsah článku

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - www.eeagrants.cz, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministr financí a lidé MF v médiích

Ministerstvo financí a jeho lidé v médiích. Komentáře, články, rozhovory.

Celý obsah článku

Multimédia MF

Multimédia MF

Záznamy z tiskových konferencí Ministerstva financí.

Celý obsah článku

Katalog odborné knihovny

Katalog odborné knihovny

Odborná knihovna MF zveřejňuje Online katalog, který umožňuje uživatelům z řad veřejnosti vyhledávat v knižním fondu Odborné knihovny a také v databázi Finlit, která obsahuje bibliografické záznamy vybraných článků převážně z oblasti veřejných financí.

  • Vstup do on-line katalogu Odborné knihovny MF. Rezervace dokumentů a prolongace výpůjček.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář