CZ EN

Výroční zpráva OLAF za rok 2022

Výroční zpráva pro rok 2022: Vyšetřování úřadu OLAF odhalila podvody a nesrovnalosti za více než 600 milionů EUR. Poprvé je zpráva prezentována v interaktivním virtuálním formátu.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v roce 2022 ochránil 600 milionů EUR z peněz daňových poplatníků tím, že doporučil vymáhat vrácení více než 426 milionů EUR do rozpočtu EU z důvodu podvodů a nesrovnalostí a zabránit promrhání dalších 200 milionů EUR. Úřad OLAF rovněž zarazil řadu praktik používaných k pašování, padělatelství a celním podvodům, pomohl prosadit opatření EU na ochranu obchodu a pokračoval v navrhování politických opatření k prevenci a potírání neustále se vyvíjecích podvodných praktik. Stejně jako každý rok úřad OLAF vyšetřoval i podezření na pochybení ze strany zaměstnanců a členů orgánů EU. Celkově úřad OLAF uzavřel v loňském roce více než 250 případů.

Výsledky vyšetřování úřadu OLAF v roce 2022:

  • OLAF uzavřel 256 vyšetřování a vydal 275 doporučení adresovaných příslušným vnitrostátním orgánům a orgánům EU.2 CS
  • OLAF doporučil získat zpět do rozpočtu EU částku 426,8 milionu EUR a zabránil neoprávněným výdajům ve výši 197,9 milionu EUR.
  • OLAF zahájil vloni 192 nových vyšetřování na základě 1 017 přijatých oznámení a předběžných analýz, které vypracovali odborníci úřadu.
  • OLAF oznámil Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) 71 případů možného spáchání trestného činu, z toho 16 jménem Evropské komise.

Úřad OLAF zaměřoval své vyšetřovací aktivity na tyto oblasti:

  • Ochrana finančních prostředků EU
  • Zastavení padělatelů a pašeráků
  • Podpora Ukrajiny a prosazování sankcí vůči Rusku
  • Boj proti pochybením zaměstnanců EU a členů orgánů EU.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář