CZ EN

odbor 47 - Centrální harmonizační jednotka

Odbor vytváří v návaznosti na právní předpisy EU koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly ve veřejné správě a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy a DSO včetně harmonizace právní úpravy.

Odbor vytváří v návaznosti na právní předpisy EU koncepci legislativního rámce systému finanční kontroly ve veřejné správě a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy a DSO (dále jen „přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO“) včetně harmonizace právní úpravy a zastřešuje za Českou republiku oblast ochrany finančních zájmů EU a odpovídá za oblast koordinace a metodického řízení revize výdajů veřejných rozpočtů. V těchto oblastech odbor vystupuje jako koordinátor vztahů vůči orgánům EU. Zabezpečuje legislativní činnost v oblasti finanční kontroly ve veřejné správě a přezkoumávání hospodaření. Je gestorem zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a zákona č. 420/2004 Sb. Zajišťuje metodické řízení finanční kontroly, včetně koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory a přezkoumávání hospodaření. Metodicky usměrňuje řízení rizik na ministerstvu. Vypracovává příslušné metodické dokumenty a zajišťuje odbornou přípravu zaměstnanců voblasti finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření, včetně zpracování metodických dokumentů týkajících se moderních metod řízení, zejména metod strategického řízení, řízení rizik, finančního řízení, řízení souladu, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového řízení, řízení výkonu (3E – účelnost, efektivnost a hospodárnost). Vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených finančních kontrol, navrhuje celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly. Zabezpečuje veškeré svodné, zpravodajské a analytické činnosti spojené s gescí ministerstva v oblasti finanční kontroly ve veřejné správě. Koordinuje a metodicky řídí oblast kontrol finančních prostředků v rámci fondů ESIF a fondů EU. Odbor vykonává činnosti související s plněním funkcí Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS, Národního reportovacího orgánu pro Program švýcarsko-české spolupráce v příslušných programových obdobích, a gestora pro oblast nesrovnalostí z Nástroje pro oživení a odolnost, resp. v rámci Národního plánu obnovy. Zabezpečuje koordinaci řešení nesrovnalostí a odstraňování jejich důsledků s finančním dopadem odhalených při plnění veřejných rozpočtů. Odbor dále zajišťuje koordinaci a metodické řízení za oblast revize výdajů a připravuje metodiku v oblasti provozních výdajů, investic, politik a regulace a ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva a ostatními orgány veřejné správy připravuje jednotlivé analýzy revizí výdajů z pohledu hodnoty za peníze.

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

vedoucí oddělení: Mgr. Jana Czudek Kranecová
telefon: (+420) 25704 2622
email:Jana.Czudek_Kranecova@mfcr.cz  

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

vedoucí oddělení: Ing. Valdemar Adamiš
telefon: (+420) 25704 2949
email: Valdemar.Adamis@mfcr.cz

oddělení 4703 - Centrální kontaktní bod AFCOS

vedoucí oddělení: Mgr. Pavel Slunečko
telefon: (+420) 25704 4658
email: Pavel.Slunecko@mfcr.cz

oddělení 4704 - Revize výdajů

vedoucí oddělení: PhDr. Tomáš Vyhnánek
telefon: (+420) 25704 2624
email: Tomas.Vyhnanek@mfcr.cz 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.