CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 396 - Státní dluh za rok 2022

Zpráva k Závěrečnému účtu kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2022

Závěrečný účet kapitoly 396 – Státní dluh za rok 2022 projednal rozpočtový výbor PSP dne 7. 6. 2023. Dle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, je správce kapitoly povinen uveřejnit závěrečný účet kapitoly v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář